Partido Popular de Lugo

O GRUPO POPULAR SALIENTA QUE A NOVA LEI DE MONTES DOTA A GALICIA DUN MARCO NORMATIVO PROPIO E ESTABLE PARA DESENVOLVER O SECTOR FORESTAL

Santiago, 26 de xuño de 2012.- “Por primeira vez, Galicia contará cun marco normativo propio e estable no tempo para desenvolver o sector forestal galego, facendo compatible con outras actividades que se desenvolven no monte baixo o equilibrio dos tres piares que marcan a xestión forestal sostible: o económico, o social e o ambiental”. Deste xeito referiuse esta mañá no Parlamento á nova Lei de Montes de Galicia a portavoz do Grupo Popular nesta materia, Emma Álvarez Chao, quen criticou á oposición por querer “meter pola porta de atrás os artigos do anteproxecto de lei do bipartito non recollidos nesta nova norma, posto que máis do 40 por cento das emendas que presentaron foron copia literal dos artigos daquel proxecto do Goberno bipartito”.

Álvarez Chao sinalou que “estamos ante un proxecto de lei que foi tramitado sempre baixo a premisa de acadar o maior consenso posible ao longo de toda a súa tramitación”. Neste sentido, recordou que o texto parte do anteproxecto redactado no 2005 e polo anterior Goberno bipartito, ao que se incorporaron 99 achegas dos grupos parlamentarios da oposición e as aportacións das organizacións que compoñen o Consello Forestal de Galicia que modificaron máis do 75 por cento dos artigos iniciais.

“Este grupo parlamentario non quere unha Lei de Montes perdida, unha lei debuxada por uns poucos, que é precisamente o que queren desde a oposición: ou aprobamos o borrador da lei de Montes do bipartito ou se deixan levar polo rancor e as teimas partidistas para opoñerse frontalmente ao traballo do Goberno e do sector, en definitiva, para oporse aos que pensan diferente”, indicou.

Emma Álvarez recordou que “desde o primeiro momento tivemos clara a nula falta de disposición dos grupos da oposición por facer achegas a este proxecto” e apuntou que “as diferenzas máis notables baséanse na reforestación de terreos agrícolas e nas distancias das franxas de protección en materia de prevención de incendios, onde incluimos a potestade aos concellos para ampliar ata 50 metros estes espazos”.

“Mantemos a man aberta para chegar a acordos e demostrarlle ao sector que estamos por riba das loitas partidistas garantindo futuro ao noso monte para ordenalo, xestionalo e poñelo en valor, do contrario o anuncio feito dun acordo polo monte feito polos socialistas é unha falla de respecto e unha burla ao sector”, manifestou.

IMPLICACIÓN DE PROPIETARIOS PÚBLICOS E PRIVADOS

No tocante á ordenación do monte, a portavoz popular subliñou que “por primeira vez esta lei implica aos propietarios públicos e privados en tarefas de prevención e de conservación da riqueza forestal, de tal xeito que establece a obriga de reinvestir unha porcentaxe dos ingresos que xera o monte para a xestión forestal do mesmo, creando por primeira vez un fondo público de melloras específico no caso dos montes públicos e de xestión pública”.

Así mesmo, engadiu que “a nova norma establece medidas directas para a conservación e mellora dos ecosistemas forestais de grande valor, como as masas forestais caducifolias; e regula as distancias que se deben respectar nas plantacións forestais, clarificando o actual marco normativo dando resposta a unha demanda que propietarios e empresas viñan solicitando desde hai moitos anos”.

Emma Álvarez tamén salientou a loita contra o minifundismo que supón a nova Lei de Montes, incentivando as agrupacións voluntarias de parcelas forestais para, sen perder a propiedade, facer unha xestión conxunta; ou limitando a posibilidade de segregar parcelas forestais por debaixo das 15 hectáreas.

“Esta lei recolle máis facilidades para pasar de forestal a agrícola o uso do terreo que á inversa”, manifestou a portavoz popular, quen explicou que o propietario dunha parcela inferior a 15 hectáreas de monte con matogueiras, pinos ou eucaliptos poderá cambiar a actividade a outra de carácter agrícola con só comunicalo á Xunta.

No caso de pasar de terreo agrícola a forestal, Álvarez Chao puntualizou que “deben darse tres condicionantes: que sexan terreos abandonados, que estean inscritos a un banco de terras agrarias por un tempo de dous anos e só neste caso se poden plantar se lindan con terreos forestais ou constitúen un enclave agrícola de ata cinco hectáreas en superficie arborada”. Ademais, gracias a unha emenda do Grupo Popular, “so se poderá repoboar con frondosas caducifolias”.

MODIFICACIÓN DA LEI DE MONTES

A portavoz popular anotou que a nova Lei de Montes “tamén modifica a Lei de prevención e defensa dos incendios forestais, co obxectivo de reorganizar, clarificar e racionalizar esta norma que pecaba de complexa e de moi difícil comprensión”. Neste sentido, destacou que mellórase a reorganización da planificación preventiva, redúcense e racionalízanse as anchuras das franxas de xestión de biomasa segundo as necesidades reais de defensa e, ademais dos convenios de colaboración cos concellos para traballos preventivos, poderanse asinar novos acordos para a xestión da biomasa en parcelas de propietarios descoñecidos.

Para rematar, Emma Álvarez salientou as melloras introducidas no texto inicial do proxecto de Lei a través das emendas presentadas polo Grupo Popular, como a obriga de adaptar no prazo máximo de dous anos todas as repoboacións as distancias marcadas na nova norma, a introdución das superficies forestais certificadas como de alto valor natural ou a elaboración dun plan de devolución plurianual para saldar a débeda de convenios ou consorcios coa administración rematado o prazo de catro anos para finalizar os vixentes a día de hoxe.