R/ Poeta Ramón Cabanillas, nº 14, Baixo.

27004 Lugo (Galicia).