Partido Popular de Lugo

Política de privacidade

1 . No Partido Popular titular de www.ppdelugo, con domicilio na rúa Poeta Ramón Cabanillas, 14-Baixo en Lugo (España) estamos preocupados pola seguridade e por garantir e protexer a privacidade dos datos achegados polos usuarios do noso sitio web. Por iso, garantimos que o tratamento dos datos se efectúa baixo niveis de seguridade que impiden a perda, manipulación dos datos ou accesos non autorizados.

2. A efectos do cumprimento co disposto no legislación de protección de datos, y en concreto al Reglamento UE 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril, o Partido Popular informa de que todos os datos de carácter persoal que os nosos usuarios acheguen a www.ppdegalicia.com – incluída a dirección IP do equipo desde o que accede-, ben sexa a través de calquera rexistro ou subscrición aos servizos do sitio web ben mediante o envío de comentarios ou observacións por correo electrónico, web, formularios, etc., serán incluídos en ficheros, cuxo responsable é o Partido Popular, e serán tratados coa máxima confidencialidade.

3. las categorías de datos a tratar serán las que figuran en el cuestionario: identificativos, nombre y apellidos, y datos de contacto, email y teléfono. Y otros que nos pudiera dar a lo largo de la relación; Estos datos podrán ser conservados mientras dure la relación establecida y, de no se solicite su supresión por el interesado durante un plazo de 4 años a partir de la última confirmación de interés. Estando legitimada por el consentimiento que expresamente se ha otorgado al aceptar estas condiciones.

4. Os datos facilitados terán como finalidade prestar os servizos para os que se soliciten, contestar sus dudas, o atender sus solicitudes, y de forma anonimizada, realizar estudos estatísticos; las respuestas a sus cuestiones que nos plantee o la solicitud de envío de información que nos solicite podrá ser enviada de acuerdo con el artículo 21.2 de Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico a través de calquera canle (correo postal ou electrónico, teléfono fixo ou móbil, SMS, MMS, Internet, etc.)

5. Si expresamente lo solicita se le podrá recibir periódicamente información promocional e noticias de todas as actividades inherentes á acción do Partido Popular, en particular as relacionadas a campañas electorais, candidaturas, convocatorias, accións do partido e os seus líderes, etc.

6. Dichos datos no serán transferidos a terceras personas sin el correspondiente consentimiento previo, ni fuera de los casos expresamente previstos en la legislación de protección de datos.

7. O Partido Popular implementou as medidas de seguridade requiridas pola normativa vixente para a protección dos datos de carácter persoal e desenvolveu os requisitos técnicos necesarios para garantir o tratamento confidencial dos datos, evitar a súa perda, alteración e acceso. No entanto, o usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade en Internet non son inexpugnables.

8. O Partido Popular prohibe o uso dos servizos do seu sitio web a menores de 14 anos. Ademais, o Partido Popular aconsella que os menores de idade (de 14 a 18 anos) consulten cos seus pais antes de proporcionar calquera dato de carácter persoal e informa de que, en ningún caso, solicitaranse datos relativos a outros membros da súa familia sen o consentimento dos titulares dos mesmos.

9. Se non se facilitan os datos persoais requiridos (ben para o rexistro ou subscrición a calquera tipo de envío ben para a realización de comentarios, etc.) ou non se acepta a presente política de privacidade supón a imposibilidade de recibir os servizos mencionados.

10. O usuario garante que os datos persoais facilitados a www.ppdegalicia.com son veraces e correctos, reservándose o Partido Popular o dereito a excluír dos servizos do sitio web a todo usuario que facilitase datos falsos, sen prexuízo das demais accións que procedan en Dereito.

11. O Partido garantiza el ejercicio de sus derechos de:

  • Derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado,

  • Derecho a solicitar su rectificación o supresión,

  • Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento, y a

  • Derecho a oponerse al tratamiento,

  • Derecho a la portabilidad de los datos;

través das seguintes canles:

  • Enviando un escrito acompañado dunha fotocopia do seu DNI a Partido Popular, C/ Xénova, 13, 28004, Madrid, especificando: «Cancelación de datos (Internet)».

  • Enviando un correo electrónico a atencion2@pp.es

12. También podrá dirigir dicha solicitud directamente al Delegado de Protección de Datos cuyo dato de contacto es dpo@pp.es

Igualmente le informamos que tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.