Partido Popular de Lugo

O PP insta ao Goberno central a tomar medidas urxentes ante a falta de médicos na Atención Primaria en todas as CCAA

Lugo, 22 de xuño de 2024. Os deputados do Grupo Provincial Popular defenden que o Goberno do Estado tome as medidas “urxentes e oportunas” para paliar a falta de médicos, sobre todo no referente á Atención Primaria.

Os deputados populares sinalan que a ministra de Sanidade “non está a escoitar” as advertencias e peticións realizadas polos diferentes conselleiros de Sanidade das comunidades autónomas, sobre todo daquelas gobernadas polo PP. “Os conselleiros de Sanidade das comunidades gobernadas polo PP solicitaron, o pasado 23 de maio, ao Ministerio de Sanidade a convocatoria urxente dun pleno extraordinario do Consello Interterritorial do SNS para abordar de maneira monográfica a necesidade de cubrir a falta de profesionais sanitarios de Atención Primaria para este verán, obtendo como resposta a escusas da ministra que alegou que o peche camas era habitual no verán, algo que criticaba cando estaba na oposición madrileña”, denuncian.

Ante a ausencia de propostas concretas por parte da ministra, os conselleiros de Sanidade das comunidades do PP pediron publicamente que fixese uso das súas competencias e proporcionase o número de profesionais sanitarios para que o Sistema Nacional de Saúde funcione do modo correcto, xa que a competencia da formación de especialistas é do Ministerio de Sanidade, a responsabilidade de tomar medidas extraordinarias relacionadas coas convocatorias MIR para que non queden vacantes é competencia do Ministerio como tamén, por exemplo, a autorización de unidades formativas.