Partido Popular de Lugo

O PP di que Tomé negou en xullo o apoio ao proxecto de AJE para os fondos Next Generatión e en agosto contratou unha empresa para deseñar un anteproxecto propio para acceder a eles

O goberno provincial carece de liñas de xestión claras e, como consecuencia, con frecuencia fai hoxe o que onte negou ou deixa de facer o que comprometeu. Isto ocorre, segundo sinala o deputado popular Óscar Poy, co acceso da Deputación aos fondos Next Generation. Lembra que cando o PP propuxo ao goberno que preside o socialista José Tomé que a Deputación respaldara o proxecto da Asociación de Jóvenes Empresarios, a resposta foi, máis ou menos, que este asunto non era cuestión propia da institución e rexeitou a iniciativa popular. E agora contrata cunha empresa “a redacción do anteproxecto Lugo Territorio Rural Intelixente, que permita a concorrencia da Deputación de Lugo ás próximas convocatorias de fondos europeos Next Generacion”. Poy, máis alá da crítica polo motivo indicado, solicita que, na elaboración de dito anteproxecto, se teñan en conta as iniciativas e propostas da sociedade lucense, expresada a través dos colectivos que a representan.

 

Poy sinala: “Houbo xornalistas que en meses pasados mostraban a súa estrañeza pola falta de proxectos concretos das institucións locais respecto dos fondos Next Generation. No pasado xullo, Bloque e PSOE votaron contra unha proposta do PP para que a Deputación traballase conxuntamente con AJE-Lugo para apoiar os seus proxectos para os citados fondos europeos”. Engade: “O deputado socialista Pablo Rivera, durante as súas intervencións no pleno, no debate da proposta popular, chegou a dicir que o PP “encarga a terceiros que fagan as súas mocións. Rivera dixo entón que a Deputación non ten un rol de liderado na xestión deses fondos. Pola súa banda, Efrén Castro (BNG) indicou que non entendía a iniciativa do PP “porque non se sabe cal vai ser a participación dás deputacións na xestión dous fondos Next Generation”.

 

Poy di que é contraditoria co exposto por socialistas e nacionalistas no pleno a decisión que adoptaron o pasado 24 de agosto, ao aprobar a contratación, por 9.680 euros, para a elaboración do  anteproxecto de Lugo Territorio Rural Intelixente á empresa cántabra ZWIT Project SL, á que se lle conceden 12 meses para presentar o devandito anteproxecto.

 

Poy resume así a situación creada con respecto aos fondos Next Generation no organismo provincial: “En xullo non sabían que rol podía xogar a Deputación e en agosto xa poden contratar a unha empresa para que lles faga un traballo que eles dicían levar facendo tempo; alguén terá que dar explicacións”.

 

 O mesmo deputado popular pregúntase se unha empresa de Cantabria dispón da implicación no territorio e do coñecemento das necesidades dos lucenses mellor que as asociacións empresariais locais? Deixa a pregunta no aire, sen que, ao formulala, exprese dúbida algunha da capacidade da citada firma.