Partido Popular de Lugo

O PP revisa ao detalle o expediente de contratación da mudanza de servizos da Deputación ao Fogar de Santa María, que ten un orzamento máximo de 54.450 euros

Con frecuencia, as obras rematan da mesma maneira que se desenvolveron. Isto é o que ocorre coa reforma do Fogar de Santa María, que foi un exemplo de falta de rigor na súa programación, de maneira que se retrasaron uns dous anos e tiveron un considerable incremento de custos con respecto ás previsións iniciais. Pois, como punto final, o traslado das distintas dependencias da Deputación que se asentarán en Santa María, pode chegar a custar ata 54.000 euros, segundo as condicións fixadas polo goberno provincial para a contratación destes traballos. O grupo provincial popular considera moi chamativa a citada cantidade e di que unha parte das tarefas de traslado poderían ser asumidas por servizos propios da Deputación, que conta con persoal e vehículos para levar a cabo polo menos unha parte destas tarefas. Hai que lembrar que o bigoberno provincial concedeu tres prórrogas para a execución dos traballos proxectados nos pavillóns un e dous. Os traballos arrincaron cun orzamento de 1,1 millóns, que se incrementou en 500.000 euros debido ás modificacións do proxecto.

 

O deputado popular Óscar Poy revisou esta mañá o expediente da contratación da mudanza a Santa María e di: “Realmente é un punto final apropiado para o desbaraxuste que foi todo o relacionado coa reforma deste complexo, debido a deficiente xestión levada a cabo polo goberno presidido polo socialista José Tomé. Despois de dous anos de retrasos e dun incremento de costes de aproximadamente un 40%, chega o momento do traslado e atopamos que pode custar máis de 50.000 euros. É un remate digno da traxectoria seguida por este asunto”.

 

Poy opina que “é a gota que colma o vaso do despropósito”. Di: “O goberno provincial fala moito de facer as cousas con medios propios, pero á hora da verdade contrata todo o que pode. No caso da mudanza a Santa María, seguramente haberá algunhas cousas que sería necesario encargar a unha empresa, porque pode ter algúns medios dos que careza a Deputación, pero estou totalmente convencido de que unha parte importante poderían asumila os servizos da Deputación, entre eles o Parque Móbil”.

 

Segundo as condicións fixadas, o prazo máximo para o traslado é de dous meses, salvo para o servizo de Recadación, que é dunha semana.