Partido Popular de Lugo

Os senadores populares esixen ao Goberno que destine axudas para os produtores lucenses cuxo mercado de venda ao aire libre se retoma o luns

Parte dos agricultores e dos gandeiros da provincia de Lugo case non están xerando ingresos porque a súa actividade económica principal, que consiste en comercializar os seus produtos en feiras ou nos mercados ao aire libre, se atopa paralizada por mor da crise sanitaria que azouta ao país a consecuencia do Covid-19. É por este motivo polo que os senadores lucenses, José Manuel Barreiro, Rosa Arza e Manuel Lorenzo Varela, pedirán na Cámara Alta que o Goberno destine axudas para este colectivo, outro dos grandes prexudicados por mor da pandemia, e cuxa actividade poderá ser retomada a partires deste luns, 4 de maio, logo da autorización concedida pola consellería do Medio Rural.

 

O 31 de marzo, cando a situación sanitaria en España era máis que preocupante, a Xunta de Galicia prohibiu con total previsión a celebración deste tipo de comercialización en toda a comunidade, e fíxoo cunha Orde pola que se adoptan medidas de carácter obrigatorio en cumprimento do Acordo do Centro de Coordinación Operativa da Emerxencia Sanitaria na Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop), sobre a venda directa de produtos agrogandeiros nos mercados, a venda de vexetais para a plantación de hortas de consumidores finais e o desprazamento de agricultores e viticultores para os efectos de realización de actividades agrarias.  

 

O goberno de Galicia, no marco da súa estratexia de paliar as consecuencias socioeconómicas do coronavirus, ten xa formulado consultas ao central para poder reabrir os mercados ao aire libre. O seu peche provocou que agricultores e gandeiros, que se dedican á venda directa, padecesen os efectos negativos da pandemia; xa que, en moitos casos, a venta directa nestas canles comerciais é a súa única vía de ingresos.

 

Ademais, é necesario ter en conta que estes profesionais continuaron incorrendo en gastos, a pesares de non poder efectuar a súa actividade, xa que nin os animais, nin as colleitas entenden de crises e seguen precisando alimento, rego e, en definitiva, coidados que implican tantos recursos económicos, materiais e humanos.

 

Por todo elo,  José Manuel Barreiro, Rosa Arza e Manuel Varela instarán ao Goberno a que explique que previsións manexa para que as perdas deste colectivo non sexan tan elevadas e que medidas contempla para reactivar a súa economía.