Partido Popular de Lugo

Os deputados e senadores do PP denuncian a decisión de Pedro Sánchez de pechar as Salas do 091 nas Comisarías de Policía de Lugo e de Ourense

Os deputados e senadores populares por Lugo, Jaime De Olano e Joaquín García Díez; e José Manuel Barreiro, Rosa Arza e Manuel Lorenzo Varela; e, por Ourense, Ana Vázquez e Celso Delgado; Francisco Jesús Fernández Pérez, María del Carmen Leyte Coello, e Miguel Viso Diéguez, denuncian a decisión do Ministerio do Interior de pechar as Salas do 091 nas Comisarías de Policía das cidades de Lugo e Ourense.

 

Trátase dunha nova que coñeceron por medio de diferentes fontes, entre elas as dos Sindicatos Policiais. Na actualidade, as citadas Comisarías contan con Salas do 091, que funcionan as 24 horas ao día, 365 días ao ano, atendendo a máis de 200.000 veciños en ambas as capitais.

 

Nelas traballan abnegados funcionarios policiais con ampla experiencia e coñecemento desas cidades, dos seus barrios, das rúas, dos seus recunchos, dos lugares conflitivos, etc.

 

Estas Salas son o órgano de coordinación operativa por excelencia, como servizo máis próximo ao cidadán, que recibe os avisos e distribúe os efectivos policiais, e están dotadas de avanzados equipos de comunicacións e medios técnicos para afrontar con eficacia as situacións de emerxencia.

 

Na área de telefonía, os axentes atenden as chamadas, recollen os datos precisos e activan de forma telemática os recursos necesarios para resolver a incidencia. O tempo medio de espera das persoas que solicitan o auxilio policial a través do 091 ata que a súa chamada é atendida sitúase ao redor dos 6 segundos.

 

A zona de radio é a que recibe a información do suceso a través dos operadores e encárgase de contactar coas patrullas máis próximas ao lugar onde se require a presenza de axentes co obxectivo de diminuír os tempos de resposta policial.

 

Os operadores da sala do 091 son os responsables de  comisionar os servizos e requirimentos operativos ás unidades e dotacións en servizo. Tamén centralizan e dan resposta ás peticións e consultas ás bases de datos de interese policial solicitadas polos axentes en servizo, e transmiten as instrucións oportunas relativas ao cumprimento das normas de aplicación das ordes xudiciais de afastamento e protección das vítimas de violencia de xénero. Ademais, desde este centro de operacións asúmese a coordinación operativa en caso de situacións de risco inmediato, emerxencias e dispositivos especiais.

 

O peche destas Salas e a súa derivación á cidade da Coruña, supoñería ademais dun agravio a dúas importantes capitais galegas, unha diminución notable na eficacia deste servizo prexudicando a seguridade en ambas as cidades, debido á proximidade e ao coñecemento que deben ter os axentes da zona de influencia. Sendo este un servizo que require de proximidade para que o tempo de reacción sexa o máis rápido posible, cun coñecemento exacto de cada recuncho da cidade. Así resulta máis probable a detención do autor dos feitos, a protección á vítima e en definitiva o restablecemento da seguridade cidadá.

 

Déficit de axentes

Así mesmo, fan constar que as Comisarías de Policía Nacional de Ourense e Lugo contan cun déficit de 49 e 41 axentes respectivamente, polo que é tamén moi necesario e urxente cubrir o total do cadro de persoal.

 

En definitiva os deputados e senadores populares están en aberto desacordo coa  decisión do Ministerio do Interior de que as chamadas ao 091 que se fagan  dese Ourense e Lugo pasen á Sala  da cidade da Coruña.

 

Por todo elo, rexistraron no Congreso e no Senado varias preguntas sobre esta cuestión e unha Proposición non de Lei na Cámara Baixa que na súa parte dispositiva di:

 

“O Congreso dos Deputados insta o Goberno a manter as Salas do 091 da Policía Nacional nas Comisarias de Ourense e Lugo, e así mesmo aumentar os medios humanos e materiais cos que contan ditas Comisarias provinciais.”