Partido Popular de Lugo

Manuel Rouco pídelle ao alcalde que “nos cen días que lle quedan, arranxe os problemas do día a día que sofren os cidadáns e que non deu arranxado ata agora”

Burela, a 11 de febreiro de 2019.- O candidato popular á alcaldía de Burela, Manuel Rouco, asegurou hoxe que “o PP foi o único grupo político que no pleno do pasado xoves se preocupou polas cousas do día a día da vida municipal. Mentres que o PP tratou nas súas mocións, e tamén nos rogos e preguntas, asuntos que competen á vida municipal e dos cidadáns do noso concello, os demais grupos dedícanse a facer demagoxia política cun tema tan sensible como é a sanidade”.

Rouco indicou que “o Grupo Municipal Popular preguntou se algunha organización da sociedade civil se preocupou pola falla de médico na Unidade de Atención ao Drogodependente, que se prolongou durante un ano, e que está sostida con fondos públicos. A falta de coñecemento que mostrou o alcalde ao respecto, amosa ás claras o interese que teñen algúns en facer política sobre este asunto, esquecendo cuestións que non son tan menores coma eles pensan”.

O candidato popular tamén fixo mención aos rogos e preguntas que o Grupo Municipal Popular plantexou: “realidades que están á vista de todos, e que todos podemos ver que por culpa do pasotismo do alcalde e do seu goberno non se solucionan”. Así, Rouco lembrou o “mal estado no que se atopa o entorno da nova escola infantil, con herbas nas beirarrúas, as varandas da ponte sobre FEVE en mal estado, etc. Unha situación que de prolongarse suporá un maior esforzo económico polo que require unha solución inmediata”, concreta.

“O mesmo acontece co paso baixo a vía de tren que une a rúa Nosa Señora do Carme co barrio do Correo Vello: pintadas e desconchados que fan precisa unha inmediata actuación”, indicou Rouco. Igualmente, “é preciso actuar de inmediato para arranxar un paso canadense que está colocado xusto na intersección da vía de servizo que vai do Torno ao acceso ao Hospital e que xa ten provocado algún accidente. Ou unha zona de aparcamento no Cantiño, que consideramos mal ubicada, dado que na mesma hai bancos para que os peóns poidan sentarse e mesmo colectores de lixo”, engade.

Manuel Rouco tamén considera que “o alcalde está ausente ante a desidia do goberno socialista da Deputación para arranxar as cunetas da estrada que vai desde o Cuartel da Garda Civil ao cemiterio da Puida; cunetas feitas un desastre que están a provocar situacións conflitivas sobre de todo na curva que a estrada fai por riba da variante”.

“En resumo, o que vemos é que o alcalde e o seu equipo están máis pendentes do postureo e das fotos que dos problemas do día a día, que son os que teñen que aguantar os sufridos veciños e veciñas do noso concello”, asegurou Rouco. Nese sentido, o candidato do PP á alcaldía pídelle ao alcalde que “polo menos, nos cen días que lle quedan faga algo para arranxar estas e outras situacións que nos levan a dicir que Burela, cos socialistas, de Bonita ten pouco”, conclúe.