Partido Popular de Lugo

O PP propón a aprobación dun regulamento orgánico que mitigue a incapacidade do PSOE para facer unha xestión responsable, eficaz e transparente na Deputación de Lugo

Lugo, 17 de febreiro de 2017.- O Grupo Provincial do Partido Popular rexistrou esta mañá a convocatoria dun Pleno de carácter extraordinario para a aprobación da modificación do regulamento orgánico da Deputación de Lugo. Elena Candia destaca a importancia de aprobar un novo regulamento orgánico que permita garantir o funcionamento da institución e, deste xeito, “conseguir a través do reforzo das competencias do Pleno unha xestión pública, responsable, eficaz e transparente que mitigue a existencia dun Goberno provincial en minoría e que ten manifestado en múltiples ocasións a súa incapacidade para xestionar a institución”.

 

A voceira explicou que o seu Grupo solicitou hoxe a convocatoria dun pleno extraordinario cunha proposta única que é a modificación do regulamento orgánico de funcionamento. Así, indicou que no acordo de orzamentos do ano pasado “deramos un prazo de que rematase o ano 2016 para acometer esta modificación que, entendemos que ademais de dar maior participación a todas as forzas políticas no órgano supremo da institución, nos permite unha maior fiscalización e refórzanse as competencias que a lexislación outorga ao Pleno e tamén protexe os dereitos da oposición dunha maneira máis garantista”.

 

“Deuse un tempo máis que prudencial para que o Goberno o fixese ou puxera propostas enriba da mesa, podedes comprobar como a nosa aptitude neses temas sempre é a de intentar ser flexibles co presidente e deixarlle todo o tempo que necesite, incluso un pouco máis, como é o caso, que rematou o ano 2016, van case 2 meses do 2017, e agora cremos que é o momento de: se non o fan, dárllelo feito”, expuxo.

 

Motivación

A voceira do PP explicou que desde o seu Grupo consideran que o actual Regulamento foi quedando en parte obsoleto pola concorrencia de cambios normativos e sociais, “motivo polo que entendemos que é necesaria e urxente a súa modificación”.

 

Entre as razóns que xustifican os cambios está a adaptación ás modificacións da lexislación de procedemento administrativo, en especial sobre a entrada en vigor da Lei de transparencia ou dos textos que regulan a administración electrónica.

 

Tamén a conveniencia de clarificar certos aspectos organizativos, postos de manifesto nos últimos tempos, tales como o réxime dos deputados non adscritos, o réxime aplicable ás declaracións de bens e actividades, a transcendencia da implantación da administración electrónica no estatuto dos membros da corporación (especialmente no réxime de acceso á documentación), ou reforzar o control do Pleno sobre o exercicio das súas competencias orixinais que foron obxecto de delegación, co gallo de garantir que o alcance da delegación se corresponde coa vontade plenaria delegante en cada momento.

 

Consello de administración de Suplusa

A voceira precisou que esta é a primeira medida, pero avanzou que tamén se vai rexistrar a solicitude dun Consello de Administración de Suplusa para solicitar a inscrición desta entidade no rexistro de entidades prestadoras de servizos sociais para facer a proposta de aprobación de orzamentos da propia entidade e, en definitiva, toda vez que seguimos sen ter moitas noticias do Goberno. “Seguimos suplindo a súa inactividade e facéndoo de xeito construtivo e pensando sempre no ben da nosa provincia. Traballando que é para o que nos elixiron os veciños e veciñas da provincia”, remarcou.