Partido Popular de Lugo

Candia: “Besteiro utilizou a Deputación ao seu servizo e contra a inmensa maioría dos lucenses”

Lugo, 07 de maio de 2015.- A voceira do Grupo Provincial do Partido Popular na Deputación de Lugo, Elena Candia, asegurou esta mañá que o presidente da administración lucense empregou durante estes anos a institución “ao seu servizo e contra a inmensa maioría dos lucenses”.

Así o puxo de manifesto a popular durante unha rolda de prensa na que fixo balance da xestión do bipartito na Deputación de Lugo e que, segundo Candia, “déixannos un legado de marxinación, discriminación e arbitrarismo”.

A popular asegurou que a xestión de socialistas e nacionalistas na Deputación de Lugo, con José Ramón Gómez Besteiro á cabeza, definiuse ao longo destes anos en tres características: a falta de cooperación cos concellos, a ausencia de transparencia coas cifras e o uso partidistas dos fondos públicos.

Falta de cooperación cos concellos
Candia explicou que o PSOE e o BNG discriminaron sistematicamente ao 64% dos concellos da provincia de Lugo tendo “cidadáns de primeira e cidadáns de segunda. Besteiro débenos explicar por que marxinaron ao 64% da provincia e non gobernaron para o conxunto”.

A popular falou concretamente de dúas áreas. No relativo ao Plan de Obras e Servizos (o único plan no que se garante a igualdade e a concorrencia), “Besteiro deulle a volta á tortilla e, en lugar de asistir con fondos aos concellos, son estes os que achegan máis cartos ao plan”. No 2015, a administración provincial achegou só 926.846,06 euros a obras municipais, mentres que os concellos aportaron a este plan 1.085.319,78 euros. “Trátase do peor plan das catro Deputacións galegas, algo inaudito e innovador, pon en marcha un plan de asistencia pero poñen máis cartos os concellos ca Deputación”.

No relativo a servizos sociais, Candia lembrou que se está ante a única Deputación sen convenio de colaboración coa Xunta de Galicia en materia de servizos sociais e emprego e os responsables da institución achegaron durante estes anos tan só unha media de 17 ou 18 de cada 100 euros que estarían obrigados a achegar.

Ausencia de transparencia
“Énchéselle a boca falando do déficit cero pero onde están os datos, -pregúntase-, nos si os damos”. Non se dispoñen de datos de 2014, pero no 2013 existía unha débeda total (111 millóns de euros), superior a do no 2010 (86 millóns). “Se Besteiro pode reducir débeda é porque non executa ao 100% os seus orzamentos, ata a chegada das eleccións, que leva a cabo modificacións do presuposto financiado con cargo a remanente líquido de tesourería, derivado da non execución dos orzamentos en anos anteriores”.

A popular engade que o goberno da Deputación “nin achega as cifras, nin permite que a oposición as coñeza e ata en tres ocasións tivemos que solicitar a intervención do Valedor do Pobo por non darnos acceso á información, por ocultarnos o concepto das facturas, as nóminas…. A realidade é que o Valedor lle pediu que mellorase en transparencia”.

Uso partidista dos fondos públicos
Candia reiterou que Besteiro “distribúe o diñeiro con criterio político, primeiro mira a cor da administración e despois distribúe os cartos. Sistematicamente faltou ao seu deber de atender a todos os cidadáns e concellos da provincia, sexan da cor que sexan. Besteiro é arbitrario”.

Achegamos cifras que o PSOE non aporta. Dos 28 concellos cos que a Deputación aprobou convenios excepcionais na última lexislatura, só cinco estaban gobernados polo PP. Os concellos do PP reciben o 10% cando gobernan no 64% dos concellos da provincia. Mentres do distribuído a través de subvencións nominativas durante 2014 e 2015, só o 16% vai para concellos do PP (82.000 euros de 515.000 euros).

A maiores, a popular engadiu que o exemplo máis claro de discriminación sistemática e caprichosa deuse na modificación da Relación de Postos de Traballo. “Aprobáronse subidas salariais por un total de 307.000 euros, e que afectaban a un grupo moi reducido de traballadores, entre eles, persoal da máis estreita confianza do presidente da Deputación de Lugo. Trátase dun acordo moi discriminatorio”.

Polo tanto, o 64% da provincia está sen atender pero si houbo fondos para remodelar despachos da Deputación, case un millón de euros entre 2008 e 2011, ou adquirir un Audi A-8 por 106.000 euros.

Así, como conclusión a popular di que esta é a xestión de Besteiro: “falta de cooperación, ausencia de transparencia coas cifras e uso partidista dos fondos”.