Partido Popular de Lugo

O Plan de Subvencións é un pacto político para que Besteiro aguante no sillón e o BNG teña diñeiro para financiar aos amigos

Lugo 4 de xaneiro de 2015.-A voceira do PP na Deputación de Lugo, Elena Candia, tilda o Plan Estratéxico de Subvencións (PES) da Deputación de Lugo como “un pacto económico para que un perdedor das eleccións –Besteiro- aguante no sillón e un partido residual (BNG) poda dispoñer de fondos públicos para financiar aos amigos”.

“O grupo provincial popular non está en contra de que as entidades beneficiarias reciban pero o plan é moi mellorable”- manifesta Candia, quen asegura que esta proposta non é a que necesitan os veciños e,  probablemente, sexa o documento que lle faga falta aos socialistas para ter o poder.

Prioridade na Área de Presidencia e reparto partidista

Candia analizou o reparto por áreas e manifestouse crítica en que a Área de Presidencia reciba unha contía parella á Área de Cooperación e Asistencia aos Concellos, sendo esta a principal competencia das Deputacións Provinciais de Lugo. De aí, que a voceira popular se referira ao PES como un plan ao servizo de intereses políticos.

A maiores, a popular  lamentou que os fondos de todos os lucenses se dirixan só a uns poucos. Tanto é así que, do total repartido en subvencións nominativas, o 84% dirixese a concellos do PSOE e do BNG, e só o 15% ao do PP.

De igual maneira os procesos de concesión a seguir reflexan a falta de transparencia e de igualdade de oportunidades. O 34% das axudas son concedidas por un procedemento directo, ao que a popular cualificou de dixital. Mentres, só nun 11% está garantida a concorrencia competitiva.

Candia tamén criticou a falta de claridade e transparencia, xa que  no resto das subvencións “nin tan sequera se establece o procedemento a través do que se concederán as axudas, situación  que nos permite afirmar con contundencia que é un plan oscuro”- concluiu.