Partido Popular de Lugo

Balseiro salienta os apoios da Xunta ás escolas de música de cinco concellos da Mariña lucense

O deputado do Grupo Parlamentario Popular e secretario do Parlamento de Galicia, Jose Manuel Balseiro, quixo poñer en valor hoxe os apoios que a Xunta de Galicia da ás escolas de música de cinco concellos da Mariña lucense.

O parlamentario mariñán sinala o recoñecemento do Goberno galego aos esforzos que están a facer estas administracións locais que veñen desenvolvendo unha importante labor coa iniciativa de creación e sostemento de centros públicos que impartes as ensinanzas de música.

Concello

 

Escola de música

 

Importe

 

Burela

 

Escola M. de Música de Burela

 

1.661,72 €

 

Foz

 

Escola M. de Música de Foz

 

1.703,71 €

 

Pontenova, A

 

Escola M. de Música da Pontenova

 

1.292,24 €

 

Ribadeo

 

Escola M. de Música e Danza de Ribadeo

 

3.313,25 €

 

Xove

 

Escola M. de Música de Xove

 

1.015,93 €

 

  Total

 

8.986,85 €

 

 

CRITERIOS OBXECTIVOS

Balseiro lembra que a resolución destas axudas, que responden a unha solicitude previa dos concellos beneficiarios, son de distinta contía en función da valoración de criterios obxectivos tales como: o número do alumnado matriculado, o número de especialidades instrumentais impartidas, o número do profesorado e tempo de dedicación, as dimensións das instalacións e o volume do orzamento dos centros.

Salienta finalmente o deputado que o Goberno galego ten identificado unha notable demanda das ensinanzas de música e por iso estableceu esta convocatoria de axudas para dar a posibilidade de cursar estas ensinanzas e realizar unha formación non regrada nestas escolas.