Partido Popular de Lugo

O PPdeLugo pon en valor a achega da Xunta para a recuperación e conservación dos espazos naturais en 30 concellos lucenses da Renda Natura 2000

Lugo, 06 de setembro de 2013.- O PPdeLugo a través do seu secretario xeral Jose Manuel Balseiro, quixo poñer en valor a achega da Xunta de Galicia para a recuperación e conservación dos espazos naturais en 30 concellos lucenses con espazos que forman parte da Rede Natura 2000. O Goberno galego investirá 424.286 euros a distribuír entre o ano en curso e o 2014.

A Rede Natura 2000 é un instrumento creado por unha Directiva da Unión Europea dirixido á conservación do medio natural, e a través do que se busca brindar a oportunidade de aproveitar as vantaxes económicas e sociais que unha xestión adecuada dos espazos naturais pode reportar, facilitando e potenciando aquelas actividades que, sendo compatibles coa conservación da natureza, contribúan á mellora da calidade de vida e, por extensión, ao desenvolvemento do territorio rural galego. A Rede Natura 2000 está conformada por dous tipos de áreas: zonas de especial protección para as aves (ZEPA) e lugares de interese comunitario (LIC).

A relación de concellos beneficiarios das axudas son:

Concello

 

Axudas

 

2013

 

Axudas

 

2014

 

Abadín

 

10.884,76

 

8.905,72

 

Alfoz

 

10.934,68

 

8.946,55

 

Baleira

 

4.591,49

 

3.756,68

 

Bóveda

 

11.000,00

 

9.000,00

 

Carballedo

 

10.124,08

 

8.283,34

 

Cervantes

 

10.125,93

 

8.284,85

 

Chantada

 

7.030,67

 

5.752,37

 

Cospeito

 

8.250,00

 

6.750,00

 

Folgoso

 

10.993,70

 

8.994,84

 

Fonsagrada

 

565,08

 

 

Incio

 

10.784,55

 

8.823,73

 

Muras

 

7.360,65

 

6.022,35

 

Navia

 

10.975,73

 

8.980,15

 

Negueira

 

9.832,53

 

8.044,80

 

Nogais

 

10.960,52

 

8.967,69

 

Ourol

 

9.697,39

 

7.934,22

 

Palas

 

5.101,33

 

4.173,81

 

Pedrafita

 

11.000,00

 

9.000,00

 

Pobra

 

10.845,78

 

8.873,82

 

Pontenova

 

9.868,84

 

8.074,51

 

Quiroga

 

5.615,88

 

4.594,81

 

Ribadeo

 

11.000,00

 

9.000,00

 

Ribas

 

10.618,71

 

8.688,04

 

Ribeira

 

11.000,00

 

9.000,00

 

Samos

 

10.672,85

 

8.732,33

 

Sober

 

7.580,86

 

6.202,52

 

Triacastela

 

8.892,81

 

7.275,93

 

Valadouro

 

3.534,84

 

2.892,15

 

Vilalba

 

10.542,40

 

8.625,60

 

Xermade

 

10.996,57

 

8.997,20

 

Total

 

271.382,63

 

152.903,66

 

 

Segundo explica Balseiro estas actuacións están dirixidas a contribuír á biodiversidade e á preservación dos ecosistemas de alto valor natural garantindo a compatibilidade cos valores naturais que cómpre protexer en cada zona e o mantemento dun estado de conservación favorable para os hábitats e as especies de interese de cada espazo dentro da Rede Natura 2000 de Galicia

TRIPLE FINALIDADE

As axudas teñen por obxecto financiar a execución de accións que permitan melloras nun triplo obxectivo

a) Actuacións dirixidas á mellora da paisaxe agraria e desenvolvemento de usos recreativos: limpeza e restauración de camiños de acceso aos predios; sinalización de camiños, e outras de análoga ou similar natureza dentro da Rede Natura 2000.

b) Actuacións dirixidas á recuperación de elementos históricos patrimoniais ou culturais representativos da paisaxe agraria tradicional (protección e restauración de elementos de valor patrimonial nas explotacións: hórreos, milladoiros, cabanas, valos e fontes; calquera outra de análoga ou similar natureza dentro da Rede Natura 2000).

c) Actuacións dirixidas á preservación dos hábitats ou ecosistemas: sistemas de condución e drenaxes próximos a zonas de acceso; investimentos destinados á preservación da vexetación de ribeira e filtros verdes; mantemento de sebes nas beiras das zonas comúns e outras de análoga ou similar natureza dentro da Rede Natura 2000.