Partido Popular de Lugo

ÁNGEL CAMINO E JAIME ÍÑIGUEZ INTERÉSANSE POLAS XESTIÓNS DESENVOLVIDAS POLA XUNTA EN RELACIÓN COA EMPRESA COSMOS

Santiago, 30 de marzo de 2013.- Os deputados do Grupo Popular Ángel Camino e Jaime Íñiguez veñen de rexistrar unha iniciativa no Parlamento de Galicia a través da que se interesan polas xestións desenvolvidas e que ten previsto desenvolver a Xunta de Galicia en relación coa cementeira Cosmos.

Os parlamentarios fanse eco das dificultades que afectan á fábrica de cementos instalada no núcleo lucense de Oural (Sarria) e lembran que a incerteza respecto do futuro desta actividade xerou preocupación entre os cidadáns da comarca de Sarria.

COÑECER INICIATIVAS E POSIBLES APOIOS

Ángel Camino explicou que a iniciativa ten por obxecto coñecer en que consistiron as xestións desenvolvidas pola Consellería de Economía e Industria e tamén os posibles apoios que poidan estudarse de cara a garantir a viabilidade deste proxecto.

Os deputados lembran que a posta en marcha dun Expediente de Regulación de Emprego (ERE), unido á grave crise que atravesa o sector, son os principais interrogantes que planean sobre o futuro da factoría.

SÍMBOLO INDUSTRIAL DE SARRIA

Ao mesmo tempo, insisten na importancia que Cosmos ten no conxunto na bisbarra, xa que permite xerar entorno a 90 empregos directos, pero tamén dun número moi salientable de postos de traballo indirectos. De feito, case un centenar de transportistas desenvolven a súa actividade para a fábrica de Oural.

“En definitiva, falamos da que durante décadas vén de ser o símbolo industrial de Sarria e da súa comarca, ademais dunha parte importante do seu tecido socio-económico”¸ segundo o define Ángel Camino.

Os deputados do Grupo Parlamentario Popular entenden que a actividade industrial desta empresa ten futuro (de feito é o único centro de traballo destas características existente en Galicia dentro do sector) e, en consecuencia, corresponde ao conxunto da sociedade, administracións, dirección e persoal da mesma dar os pasos necesarios para a densa da súa viabilidade e mellores garantías de futuro.