Partido Popular de Lugo

Información do XVI Congreso do PPdeLugo

Carta do Presidente Provincial, José Manuel Barreiro

Descargar carta [pdf]

Aval para a presentación de Candidatura

Descargar Aval [pdf]

 

Relación de apoios á proclamación de candidato á presidencia do Partido Popular de Lugo

Descargar Modelo [pdf]

Regulamento do XVI Congreso do Partido Popular da provincia de Lugo- Galego
DISPOSICIÓNS XERAIS
Artigo 1º

De conformidade co establecido nos artigos 26 e 27 dos vixentes Estatutos Nacionais do Partido Popular e nos artigos 16 e 17 do Regulamento de Organización do PPdeG e segundo o acordo adoptado o 11 de xaneiro de 2013 pola Xunta Directiva Provincial de Lugo, convócase o XVI Congreso Ordinario do Partido Popular de Lugo, que terá lugar o día 2 de marzo de 2013.

Ver regulamento completo [pdf]

Reglamento del XVI Congreso del Partido Popular de la provincia de Lugo- Castellano

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º

De conformidad con el establecido en los artículos 26 y 27 de los vigentes Estatutos Nacionales del Partido Popular y en los artículos 16 y 17 del Reglamento de Organización del PPdeG y según el acuerdo adoptado el 11 de enero de 2013 por la Xunta Directiva Provincial de Lugo, se convoca el XVI Congreso Común del Partido Popular de Lugo,  que tendrá lugar el día 2 de marzo de 2013.

Ver reglamento completo (pdf)

COMPROMISARIOS Reparto de compromisarios para o XVI Congreso do PP de Galicia

CRONOGRAMA

FOLLA DE ENMMEDA XVI CONGRESO PROVINCIAL DO PP DE LUGO / HOJA DE ENMIENDA XV CONGRESO PROVINCIAL DEL PP DE LUGO

PONENCIA EN GALEGO O SECTOR PRIMARIO: «UNHA APOSTA DECIDIDA POLO FUTURO DA NOSA PROVINCIA»

PONENCIA EN CASTELLANO- EL SECTOR PRIMARIO: «UNA APUESTA DECIDIDA POR EL FUTURO DE NUESTRA PROVINCIA»