Partido Popular de Lugo

O GRUPO POPULAR SOLICITA INDEMNIZACIÓNS COMPENSATORIAS PARA AS ACTIVIDADES AGROGANDEIRAS E FORESTAIS QUE SE ESTABLEZAN EN REDE NATURA 2000

Santiago, 28 de xuño de 2012.- O Parlamento de Galicia aprobou hoxe unha proposición non de lei presentada polo Grupo Popular a través da que se propón que na Política Agraria Común para o período 2014-2020 se contemple a necesidade de ter en conta indemnizacións compensatorias polas limitacións ambientais para as actividades agrogandeiras e forestais que se establezan en territorio da Rede Natura, así como incentivos específicos para as novas actividades agrogandeiras e forestais que se establezan nestas zonas.

A portavoz de Conservación da Natureza do Grupo Popular, Emma Álvarez Chao, salientou esta tarde no Parlamento “o avance notorio que se está a producir nesta lexislatura en materia de clarificación de usos no medio rural coa modificación da Lei do Solo, que permite, con carácter excepcional, aos concelloscon máis do 40 por cento da superficie en Rede Natura usos prohibidos para os solos rústicos de protección de espazos naturais; e co Plan Director da Rede Natura 2000 en Galicia, que está pendente do informe da Asesoría Xurídica para ser publicado no Diario Oficial de Galicia”.

Así mesmo, Álvarez Chao salientou que “este Goberno tamén foi o que redactou unha proposta de ampliación da Rede Natura 2000”. “A exposición pública desta proposta foi unha oportunidade para o Partido Popular para reunirse cos veciños, escoitalos e coñecer as súas inquedanzas, que se incorporarán a esta proposición non de lei”, explicou.

A portavoz popular amosou a necesidade recollida entre os axentes de campo de que se “unifiquen os criterios e facer un protocolo que actúe a modo de manual didáctico, que de xeito detallado, claro e conciso recolla os usos permitidos e prohibidos en cada unha das zonas recollidas no Plan Director cuxa tramitación está a piques de rematar”.

INFORMACIÓN DOS PREDIOS

Outra das cuestións que esta proposición non de lei do Grupo Popular demanda ao Goberno galego diríxese a informar aos propietarios de predios en Rede Natura, polo que demándase “achegar un resumo práctico do Plan Director a todos os concellos que teñen terreos incluídos nesta rede ecolóxica, a fin de que sexan distribuído entre os propietarios destes predios.

Ademais, “instamos á Xunta a facultar aos concellos, por ser a administración máis próxima aos cidadáns, para tramitar as autorizacións para desbroces nas zonas incluídas dentro da Rede, de xeito que a coordinación entre os concellos e os axentes dos distritos facilite o día a día dos labores que os agricultores, gandeiros ou propietarios forestais necesiten facer sobre os seus predios, dixo a portavoz popular.

“En consonancia coas alegacións que as asociacións de veciños nos presentaron, solicitamos que se revisen as zonas da proposta de ampliación que foron obxecto de procesos de concentración, así como naqueles casos que existan predios de eminente vocación agrícola e forestal, sen valores ambientais significativos, se estude a posibilidade de excluílos na proposta de ampliación definitiva”, manifestou Álvarez Chao. Neste sentido, apuntou que, no caso de que non sexa posible, “consideramos preciso estudar a posibilidade de incluílos dentro da zona de usos xerais do Plan Director, a fin de establecer mecanismos que permitan compatibilizar o uso agrogandeiro e forestal coa conservación dos valores naturais”.

Emma Álvarez Chao anotou que a través desta proposición non de lei “solicitamos que se contemplen dentro dos eixos comunitarios de actuacións no medio rural as zonas que están en Rede Natura 2000 como zonas de carácter prioritario a fin de dinamizalas economicamente, solicitando do Goberno incentivos para a repoboación dos terreos forestais con especies autóctonas”.

Por último, a proposición do Grupo Popular solicita á Xunta de Galicia que “continúe coa publicación das axudas para actividades, actuacións ou medidas en concellos incluídos na Rede Natura 2000 a fin de acadar a mellora da paisaxe, o mantemento das condicións ambientais ou a recuperación de especies  historicamente relacionadas coa actividade agraria”.