Partido Popular de Lugo

PORTOS DE GALICIA CONFIRMA A BALSEIRO QUE O DRAGADO INTEGRAL EN FOZ SE EXECUTARÁ A PARTIRES DO REMATE DO VERÁN

Santiago, 07 de maio de 2012.- O Presidente de Portos de Galicia, Jose Juan Durán, confirmou en resposta a unha pregunta parlamentaria do deputado Jose Manuel Balseiro que o dragado integral de Foz se executará a partires do remate do verán. Semanas antes, en plena época estival, o Ente autonómico portuario fará públicos tamén os resultados do estudo de hidrodinámica (que analiza como se produce a sedimentación das areas e propoñe medidas correctoras) e do estudo de viabilidade técnica e económica que a Xunta encargou con caracter previo antes de acometer á remodelación integral do borde portuario, e que veñen a dar resposta ás solicitudes efectuadas neste sentido tanto desde o Concello de Foz como polos propios usuarios do porto.

Jose Manuel Balseiro agradeceu as explicacións dadas por Jose Juan Durán quen indicou que todas estas actuacións xunto co dragado de emerxencia executado en marzo do ano 2011 supoñen un investimento próximo aos 600.000 euros. Unha elevada achega económica que se executará en Foz en menos de 24 meses e todo iso a pesar de atoparmos nun tempo dificultades financeiras e limitacións orzamentarias.

O Presidente de Portos de Galicia tamén explicou que, en cumprimento do acordo parlamentario que no seu dia impulsou o propio Jose Manuel Balserio, en nome do Grupo Popular, os orzamentos de Portos de Galicia para 2012, contemplaron o investimento preciso para aportar unha solución estable, a longo prazo, ao problema da falta de calado no acceso á dársena focense.

DRAGAXE INTEGRAL E ESTUDO DE DINÁMICA

En canto ao estado actual deste proxecto explicouse que os técnicos do ente público consensuaron coa comunidade portuaria e o Concello de Foz o punto de vertido axeitado para o material que da dragaxe, que quedou definido en Fondás. Unha vez establecido con precisión o punto de vertido, Portos de Galicia iniciou a tramitación ambiental co Ministerio de Medio Ambiente para que autorice dito vertido da area extraida de cara a iniciar en tempo e forma os traballos previstos.

Por outra banda, a dragaxe non é a única actuación prevista en Foz, xa que Portos de Galicia está a realizar o estudio de dinámica litoral, que definirá as condicións de abrigo e calado da zona de cara a unha posible ampliación das instalacións.

Tanto Balseiro como Jose Juan Durán sostiveron que a adminitración autonómica mantén contacto directo cos axentes portuarios de Foz, tanto o colectivo de profesionais como os usuarios das instalacións náutico recreativas, así como co Goberno local, dos que recibe cumprida información sobre o estado de operatividade da canle de acceso ao porto.

Lembran que, a diferenza do acontecido no pasado, no momento en que se teñen producido problemas neste sentido, como o risco de inoperatividade da dársena por varada da frota no acceso a ela, Portos de Galicia deu a máis rápida resposta posible. Non en van, no mes de marzo do pasado 2011, a Xunta de Galicia investiu 245.000 euros na dragaxe de emerxencia da entrada e saída ao porto, ante o risco constatable para a flota.

Balseiro concluíu sinalando que as devanditas actuacións e os investimentos correspondentes veñen a ratificar o compromiso do Goberno Galego e en concreto da Consellería do Medio Rural e do Mar a través de Portos de Galicia, co desenvolvemento marítimo de Foz e, en conxunto, do global da Mariña lucense. “Creo que neste sentido temos demostrado a nosa implicación e o valor dos nosos compromisos, fronte as promesas incumpridas do pasado”-concluíu.