Partido Popular de Lugo

O PP de Riotorto organiza unha reunión con empresarios

Riotorto, 16 de marzo de 2011.- O Partido Popular promoveu a celebración dunha xuntanza entre empresarios de Riotorto e a Delegada Territorial da Xunta en Lugo e o xefe territorial de Economía e Industria co obxectivo de informar das axudas do programa Impulsa Lugo e do Igape.

A esta xuntanza acudiron máis de 40 empresarios, moitos deles autónomos.

A Xunta, segundo se puxo de manifesto no encontro, está a apoiar os empresarios da provincia de Lugo incrementando a porcentaxe de axudas respecto a provincias como A Coruña e Pontevedra. Por iso os empresarios de Riotorto teñen a posibilidade de aproveitar esta oportunidade e solicitar as axudas porque, a pesar dos efectos da crise, a administración autónomica está a favorecer ós emprendedores e ás empresas desta provincia co obxectivo de xerar emprego.

Así, o Igape concede subvencións a fondo perdido para investimentos en novas empresas, ampliación e modernización das xa esistentes, incluido a compra de terreo ata un importe do 40 %.

O candidato do PP en Riotorto Clemente Iglesias manifestou durante o encontro o seu apoio incondicional ó sector empresarial e considera urxente a creación dun polígono industrial, “que será o lugar de asentamento das empresas que xerarán emprego no noso termo municipal”.

“Sin chan industrial é ímposible o asentamento de empresas. Dende o ano 2007 non se realizou ningunha xestión sobre o polígono industrial por parte do tripartito municipal. Un dos pilares prioritarios do noso programa electoral será o apoio a emprendedores, autonómos e empresarios con iniciativas viables”, asegurou.