Partido Popular de Lugo

PROSPERA A EMENDA POPULAR QUE PEDÍA QUE ADMINISTRACIÓN E SECTOR PESQUEIRO CONSENSUEN AS FUTURAS DOTACIÓNS E USOS A DESENVOLVER NOS ESPAZOS PORTUARIOS DE BURELA

Santiago, 4 de marzo de 2011.- Na Comisión de Pesca celebrada hoxe no Parlamento de Galicia prosperou a emenda do Grupo Parlamentario Popular, defendida por Jose Manuel Balseiro, na que se pedía que a administración e o sector pesqueiro consensuasen as futuras dotacións e usos a desenvolver nos espazos portuarios de Burela. Coa aceptación por do contido da emenda dos  populares o Grupo Socialista vén a recoñecer que estaban errados no seu plantexamento inicial e, tal e como explicou Jose Manuel Balseiro “conseguimos así que o futuro do porto pase polas máns do sector”.

GRUPO DE TRABALLO.- O acordo final recolle ao cen por cen a emenda do Grupo Popular introducindo simplemente dous aspectos propostos en transacción polo PSOE: que entre os contidos a estudar polo grupo de traballo estea tamén a ampliación do peirao e a ubicación do porto deportivo, e que ese grupo se reuna nun prazo máximo de tres meses. Os populares queren implicar a Portos de Galicia, Concello, asociación de armadores e confraría na determinación do fututo do porto e así o conseguiron coa súa emenda.

REORGANIZACIÓN DA DÁRSENA INTERIOR E MARTELO.- Jose Manuel Balseiro, lembrou que mediante esta fórmula de permanente colaboración co sector pesqueiro, Portos de Galicia priorizou os proxectos de reorganización da dársena interior portuaria e de ampliación do martelo do peirao Burelente, que na actualidade están en fase de estudos  técnicos moi avanzados e serán presentados no mes de abril. Ambas actuacións contribuirán a dotar de mairo seguridade e potencionalidade ao peirao de Burela, un dos máis importantes do Cantábrico. 

PORTO DEPORTIVO.- Balseiro sinalou que desde o primeiro momento o  PP xa foi consciente que era necesario dotar a Burela dun porto deportivo e por iso o Goberno de Manuel Fraga  o incluiu en abril de 2005, no seu plan director de  infraestruturas náuticas, mentres que o bipartito relegaba esta obra a abril de 2020. A matización da emenda popular logra que a ubicación do devandito  porto deportivo se decida en consenso co sector, evitando así aprobar a petición do PSOE que podía supoñer un obstáculo ao crecemento do  porto e as posibilidades de expansión das instalacións portuarias.