Partido Popular de Lugo

O GPPP pide á Deputación que subvencione a instalación de TDTs por satélite naquelas viviendas que non a reciban pola vía terrestre

Lugo, a 4 de maio de 2010.- O Grupo provincial do Partido Popular rexistrou onte na Deputación unha moción na que insta a esta administración a financiar todas as operacións necesarias para garantir o acceso á TDT na provincia de Lugo, subvencionando a instalación deste sistema por satélite naquelas vivendas que non teñen acceso a este servizo pola vía terrestre.

Argumentan os populares na súa proposta que o Ministerio de Industria, Turismo e Comercio e a Xunta de Galicia asinaron un convenio marco de colaboración para a extensión da cobertura da TDT no medio rural, que contempla únicamente os investimentos de telecomunicación necesarios para a dixitalizar 300 microemisores de tv analóxica que tiñan instalados os concellos, cubrindo as entidades de poboación máis importantes. Unha vez rematado este proceso, Galicia acada unha cobertura da TDT que supera o 98% da poboación, quedando vivendas e familias en zonas onde a cobertura terrestre non chega coas condicións necesarias.

Suliñan ademais que os concellos tamén están a asumir unha parte importante deste proceso, xa que son os que financian as infraestructuras que soportan os repetidores da extensión da cobertura da TDT no eido rural, mediante acometidas eléctricas, torres, solados de formigón e castas.

A solución para a universalización da cobertura da TDT, para chegar a tódalas casas e familias, independentemente de onde vivan, e ó mesmo custe, vén a través da Lei 7/2009, que obriga ás televisións de ámbito nacional a emitir por unha única plataforma de satélite os mesmos contidos de TDT que tiñan emitido pola vía terrestre. Esta solución consiste, a través dun instalador rexistrado polo Ministerio de Industria, dunha antena parabólica e un receptor de TDT por satélite, cun custe aproximado de 300 euros, que defiren dos receptores e adaptadores de TDT convencionais.

A Xunta de Galicia vén de anunciar a este respecto a convocatoria de axudas para sufragar os gastos das familias consideradas en risco de exclusión social que vivan en zonas onde non chega a cobertura terrestre de TDT, para a recepción da TDT por satélite, que consistirán na entrega de todo o material necesario para a instalación e a recepción da TDT nestes fogares.

Suliñan os populares na súa moción que algúns concellos, como Cervo ou Xove, xa anunciaron tamén a subvención destas instalacións de TDT por satélite para as vivendas do seu concello que non reciben o sinal por medios terrestres, pero a maior parte dos concellos do rural, os menos poboados, os que teñen menos recursos, non parecen ter capacidade para axudar a instalación da cobertura de TDT ó 100 % no seu territorio mediante a instalación da recepción satelital.

Aínda así e todo, son moitos os concellos de Lugo que contan con ducias de familias sen acceso á TDT, que non forman parte dos colectivos en risco de exclusión social e que teñen dificultades económicas para sufragar os gastos derivados das instalacións de TDT por satélite. 

POSTURA DA DEPUTACIÓN DE LUGO.- As deputacións provinciais, segundo indican os populares, son unha parte da administración local, que debe cumpre co obxectivo fundamental de axudar ós concellos que menos recursos dispoñen para o desenvolvemento das infraestructuras e servizos para a poboación, nembargantes no eido do despregamento da TDT no rural é a única administración que non está aportando recursos e colaborando na búsquela de solucións a este problema.

Antes de iniciarse o Plan Nacional de Transición a TDT, a Deputación de Lugo tiña anunciado que se faría cargo da dixitalización de toda a rede de televisión analóxica no rural, proceso que foi sufragado pola Xunta de Galicia e o Ministerio de Industria, e que non supuxo ningún custe para a Deputación, por esta razón entenden os populares que perfectamente pode agora asumir o custo derivado de subvencionar a instalación deste sistema por satélite naquelas vivendas que non teñen acceso a este servizo pola vía terrestre.