Partido Popular de Lugo

O GPPP solicita máis documentación sobre as certificacións de obra de acopios da rede viaria provincial

Lugo, a 4 de marzo de 2010.- O Grupo provincial do Partido Popular presentou na Deputación un escrito no que solicita acceso á documentación acreditativa da propiedade dos acopios ós que se fai mención en diversas certificacións de obra correspondentes ó programa de mellora e conservación da rede viaria provincial, aprobadas por decretos da presidencia da Deputación os días 28 e 30 de decembro de 2009.

Así, no decreto número 4418 de 28 de decembro, aprobáronse as certificacións número oito da mellora e conservación da rede viaria provincial das zonas tres, catro, seis, sete, oito, dez, doce e trece. 

O día 30 de decembro, último día hábil do ano, o Presidente da Deputación asinou un Decreto, o 4474, polo que se aproban as certificacións número oito do mesmo plan das zonas un, dous, nove e once.

En total, esas certificacións de obra suman 3.855.847,82 euros.

Así, os populares queren ter constancia documental de propiedade real dos indicados acopios, dado que entenden que o correcto uso dos cartos de todos os cidadáns da provincia debe estar totalmente garantido, ó igual que a tramitación do gasto dos mesmos.

O GPPP considera “anómalo” que o Presidente aínda non lle teña contestado a un escrito presentado o 23 de febreiro, nos que solicitaba que se lle indicase os lugares de ubicación dos indicados acopios. Os populares, segundo indicaron, queren pensar que Martínez e Valiño coñecen perfectamente a ubicación e a situación dos acopios, pero que se están demorando deliberadamente en contestar, porque o contrario sería, segundo salientan os populares, máis que preocupante.