Partido Popular de Lugo

O BNG REXEITA UNHA EMENDA DO PPDEG PARA CREAR NO PRIMEIRO CUATRIMESTRE DO 2010 UNHA FIGURA AGRUPATIVA DAS EXPLOTACIÓNS FORESTAIS QUE AS FAGAN ECONOMICAMENTE VIABLES E SOSTIBLES AMBIENTAL E SOCIALMENTE

Santiago 21 de decembro de 2009.-O BNG rexeitou hoxe no transcurso do pleno no Parlamento unha emenda do PPdeG na que instaba á Xunta de Galicia a crear, no primeiro cuatrimestre do 2010, unha figura agrupativa de propietarios forestais co fin de constituír explotacións forestais economicamente viables e sostibles ambiental e socialmente. A deputada popular Emma Álvarez Chao foi a encargada de defender a  emenda na que tamén se solicitaba que nas iniciativas existentes de cara a constitución de unidades de xestión forestal (UXFOR) se prestara apoio técnico para posibilitar a súa constitución, a través do fomento da elaboración dos documentos recollidos na súa normativa reguladora, e a aprobación polo procedemento recollido na mesma.

Emma Álvarez Chao criticou que a oposición trate de confundir as preto de 3000 persoas, propietarios das 4394 hectáreas repartidas en 13.000 parcelas,que a día de hoxe teñen os trámites iniciados para a constitución das UXFOR, que foron vítimas da política acelerada do bipartito. A deputada popular indicou que a Xunta bipartita “incumpriu o seu propio decreto” e dos 48 expedientes iniciados ningún deles está constituído porque mesmo as solicitudes admitidas non cumpren os requisitos que están no Decreto constitutivo.

A deputada popular indicou que a petición de crear unha figura agrupativa de propietarios forestais  “poden coexistir cas UXFOR que a día de hoxe teñen trámites iniciados e verán a cal modelo se adecúan mellor por elo na emenda se solicita que o Goberno galego preste apoio técnico as iniciativas xa existentes”. Así mesmo na iniciativa se demanda  á Xunta de Galicia a divulgación e fomento a creación, có apoio técnico oportuno, das agrupación entre os propietarios particulares ou comunidades de propietarios forestais. Tamén  se solicita priorizar as ordenes de acuddas existentes en materia de prevención de incendios e a xestión forestal da que poidan beneficiarse agrupacións ou sociedades forestais así como as UXFOR debidamente constituídas. No último punto o PPdeG pide priorizar os recursos públicos cara a constitución daquelas agrupacións, sociedades ou UXFOR de máis superficie de terreo forestal.

Na petición do PPdeG de crear a figura agrupativa de propietarios forestais incluía a solicitude de prestar apoio técnico as iniciativas existentes de unidades de xestión forestal (UXFOR) de cara a posibilitar a súa constitución e priorizar as axudas existentes en prevención.