Partido Popular de Lugo

BALSEIRO CONTRAPÓN A LEI DE PESCA ACTUAL, QUE NACE DO CONSENSO E O DIÁLOGO CO SECTOR, CO TEXTO ELABORADO POLO BIPARTITO, QUE NACEU DA IMPOSICIÓN E DA DESCONFIANZA

Santiago, 10 de novembro de 2009.- O voceiro do Mar do Grupo Parlamentario Popular, Jose Manuel Balseiro Orol, contrapuxo no transcurso do debate de aprobación da reforma de Lei de Pesca que o texto actual nace do consenso e o diálogo co sector a diferenza do acontecido coa normativa que tiña previsto poñer en vigor o bipartito,  que nacía da imposición e da desconfianza do anterior Goberno fronte ás confrarías, os mariñeiros,  as mariscadoras, os mexilloeiros e as empresas pesqueiras e acuícolas.

REFRENDO  DO CONSELLO GALEGO DE PESCA.- Balseiro subliñou que a lei do bipartito que hoxe quedará definitivamente derrogada e será substituída por un novo texto, contaba co rexeitamento unánime do Consello Galego de Pesca,  o máximo órgano de consulta e asesoramento da Xunta e no que están representados todos os colectivos e organizacións relacionadas co mundo do Mar (Confrarías,  organizacións de produtores, agrupacións de mariscadores, comercializadores, … etc). Pola contra, a nova lei que hoxe aprobou o Parlamento de Galicia conta co pronunciamento favorable deste órgano, que deu o visto  e prace ao novo texto con data 4 de setembro de 2009.

“Mentres que socialistas e nacionalistas pretenderon cambiar a realidade de algo tan importante como é o mundo do mar, en Galicia, impoñendo unha norma de costas ao sector, o Partido Popular elabora unha nova lei, co refrendo do sector, e chamada a outorgar o apoio normativo necesario a todos eles para afrontar con éxito os desafíos do futuro”, sinalou o deputado.

AXEITAR A NORMATIVA Á REALIDADE ACTUAL.- O voceiro do Mar dos populares galegos xustificou o cambio normativo coa conveniencia de acadar un dobre obxectivo: Por unha banda, modernizar o texto anterior, que data de 1993, adaptando a lei á realidade actual do mundo do mar e, en segundo lugar, pola necesidade de actuar con responsabilidade e coherencia coa posición mantida na pasada lexislatura, e cos compromisos electorais asumidos polo PPdeG “xa que de entrar en vigor a lei do bipartito –algo que tería lugar no vindeiro mes de decembro- o novo réxime xurídico sería gravemente lesivo para os intereses pesqueiros, marisqueiros e acuícolas do noso país”.

A Consellería do Mar impulsa, explicou Balseiro, unha nova lei con novas prioridades: recuperar a importancia e o papel das confrarías que o bipartito pretendía degradar, crear unha normativa moito máis operativa, que simplifica a burocracia, por exemplo, ampliando o permex á vida útil das embarcacións, ou apostando pola producción mexilloeira  grazas  a posta  a cero do contador das concesións sobre bateas. O novo texto tamén aposta polas achegas da ciencia, impulsando o desaproveitado Comité Científico de Pesca, ou introducindo novidades importantes en materia de preservación dos recursos e de fomento da seguridade no mar. “Os galegos entenderon como urxente desaloxalos a vostedes do poder. E o mundo do mar ten o dereito a contar, con urxencia cunha normativa distinta da que vostedes propoñían”.

ARGUMENTOS FEBLES  E FORZADOS DA OPOSICIÓN.- Balseiro Orol cualificou de febles, pouco serios e forzados  os argumentos empregados por socialistas e nacionalistas para rexeitar a reforma legal que propón a Consellería do Mar. De feito, salientou que as críticas da oposición fundaméntanse sobre todo en cuestións de forma, sen entrar a discutir o fondo, “o que pon de relevo a idoneidade e o acerto do novo texto”.

Nesa liña, o voceiro do Mar do PPdeG quixo lembrar que a Asesoría Xurídica da Xunta avala a aprobación do proxecto de lei de Pesca antes de contar co dictame do Consello Económico e Social, xustificando este procedemento por razón da súa urxencia. Ademais o devandito informe insiste que,  en ningún caso, a fórmula elixida invalidaría a lei.

Balseiro tamén quixo clarexar que para nada se trata dunha normativa sectaria, pois souberon aproveitar o bo que tiña da lei do bipartito, como foi o caso do réxime xurídico sobre comercialización. A maiores lembrou que coa presentación deste texto lexislativo o novo Goberno de Galicia, cumpre co compromiso electoral asumido cos homes e mulleres do mar pois a nova lei é a plasmación legal, letra por letra, do firme compromiso deste Goberno, o do PPdeG,  coa nosa pesca, o marisqueo e a acuicultura.