Partido Popular de Lugo

O PPdeG ASEGURA QUE A ÁREA SANITARIA DA MARIÑA LUCENSE NON DESAPARECERÁ E O HOSPITAL DA COSTA MANTERÁ TODAS AS SÚAS ESPECIALIDADES

A Mariña lucense, 24 de setembro de 2009.- O Partido Popular de Galicia, a través do seu deputado Jose Manuel Balseiro Orol ofreceu  na mañá de hoxe unha rolda de prensa na que deu a coñecer que a Xunta de Galicia nunca se plantexou suprimir a Área Sanitaria da Mariña (denominada Cervo-Burela) e negou dun xeito categórico que co novo modelo integrado  de xestión  das áreas sanitarias se vaia a producir a perda de  servizos ou a desaparición dalgunha especialidade médica no Hospital da Costa. “Todo o contrario” –explicou o deputado  popular- “a Consellería de Sanidade busca fórmulas para mellorar a asistencia que reciben os veciños desta comarca e para ampliar a carteira de servizos existentes”. Balseiro Orol quixo deixar claro que “non é certo que vaia a ser necesaria a derivación de doentes que hoxe están a ser atendidos en Burela ou nos centros de saúde da comarca ata outros hospitais”.

Ante as informacións que se están a difundir e que contribúen a xerar alarma social o Partido Popular quere deixar claro que o modelo que a Consellería de Sanidade ten previsto implantar só busca a mellor xestión sanitaria, permitindo a cordinación entre a atención primaria e a especializada, con integración asistencial entre ambos niveis. “Pero nunca suporá a degradación da categoría que ten recoñecida o Hospital da Costa ou que vaimos a ter que ir a Lugo para recibir a asistencia sanitaria que ata o momento se recibe no centro hospitalario sito en Burela. Todo o contrario pretenden que a xente se desprace o menos posible e que se solucionen máis cousas na sanidade máis próxima, a dos médicos de familia e a do hospital de Burela”.

MANIPULACIÓN E DISTORSIÓN DA REALIDADE.- O PPdeG entende que esta interesada e parcial polémica vai en contra dos cidadáns da Mariña. Afirma que a Área Sanitaria continuará chamándose igual, xa que a cuestión non é a demarcación xeográfica, senón a imprantación dun modelo de xestión máis áxil, eficiente e operativo en beneficio da poboación da comarca. Atribúe a confusión xerada nos veciños e traballadores do Hospital a un gravísimo  episodio de manipulación e distorsión da realidade, protagonizado   polo BNG e as súas organizacións  satélites que pretenderon perpetrar un engano masivo superando amplamente os límites admisibles na crítica política.

MODELO DE XESTIÓN MODERNO E XENERALIZADO.- O novo modelo de xestión  integral das áreas sanitarias non supón a desaparición das áreas sanitarias infraprovinciais nin ten repercusións negativas nos servizos ofrecidos polo Hospital da Costa. Este novo modelo é unha ferramenta de xestión moderna, denominada internacionalmente como OIS (Organización Sanitaria Integrada) e que incluso aparece contemplada tanto na LEI 8/2008 de 10 de xullo, aprobada polo bipartito (e polo tanto nada sospeitosa de complicidade co PP) e no  propio programa electoral do BNG (páxina 25, das eleccións autonómicas).

“Falamos dun modelo de xestión que estase levando a cabo en varias comunidades autónomas españolas e que está a ser defendida por gobernos de diversa cor política, como é o caso de Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cataluña, Extremadura, (PSOE) Canarias, Comunidade Valencia, A Rioxa ou Navarra, coñecida polo prestixio do seu sistema sanitario”-explicou Balseiro.

EXEMPLOS.- Para exemplificar todo explicado, e dado que se tratan de conceptos abstractos sobre os modelos de xestión, Balseiro Orol puxo unha serie de exemplos: A xestión integrada suporá que as áreas encargadas da compra e da adquisición dos recursos será trasversal e única co fin de conseguir beneficios a través de economías de escala (subministracións, limpeza, que se negociarán a mellor prezo, ao ser máis a cantidade que se demande –toda a provincia-). Os recursos humanos tamén seguirán unha xestión baseada nas necesidades globais da área sanitaria. Facilitando a mobilidade dos profesionais pero “sempre respectando os seus dereitos”, é dicir mobilidade voluntaria e pactada, ainda que posible (Exemplo: praza en centro de saúde “x”, ninguén pode obrigarche a ir a e, se a túa non queres).

¿Desaparece algo co modelo de area de xestión integrada? A resposta é contundente: Non. Seguirán existindo os centros de saúde, os hospitais de primeiro nivel, de segundo e de terceiro nivel, coa diferenza de que todos traballarán na mesma dirección. –concluíu Balseiro.

QUEN SAE REFORZADO.- Respecto da cuestión sobre quen serán os beneficiarios deste novo modelo. Os populares aseguran que son os Centros de saúde “porque aumentase a súa capacidade de resolución”; os Hospitais “porque aumenta a complexidade dos procesos que atenden”;  os profesionais “porque teñen maiores posibilidades de desenvolvemento profesional, maior motivación, maior satisfacción e, por suposto, os pacientes, “que sempre son o noso primeiro obxectivo porque gozarán dunha resposta asistencial adecuada en tempo e lugar, sen sensación de chanzos, sen ter que volver contar a súa vida a médicos que tratan unha mesma doenza, sen repetición de probas innecesarias, sen peregrinacións por servizos e esperas no medio.

RATIFICAN TODOS OS COMPROMISOS COA MARIÑA.- “Cando falamos dun cambio de xestión (a xestión integrada das áreas sanitarias) outros quixeron facernos crer que se trataba da centralización nas prestacións, nos servizos que se lles prestan aos veciños, algo manifestamente falso”-engadiu Balseiro Orol- “Nunca foi esta a intención da Xunta. Simplemente mellorar un sistema absolutamente colpasado que herdamos: con máis dun millar de persoas na lista de espera encuberta, con demoras que se estaban a producir incluso nos centros de saúde e na prescrición de receitas, co incumprimento de todos os acordos acadados cos veciños da Mariña en relación coa mellora do Hospital da Costa”. Neste sentido, os populares reafírmase no compromiso de potenciar e seguir mellorando os servizos existentes no Hospital da Costa en beneficio dos cidadáns da comarca.