Partido Popular de Lugo

O GPPP MATIZA QUE AS SÚAS CRÍTICAS ÁS OBRAS DE REMODELACIÓN DE LOCAIS CENTRASE NA FALTA DE TRASPARENCIA DO PROCESO DE ADXUDICACIÓN E NON TER CONTADO CO PERSOAL DA DEPUTACIÓN PARA A SÚA REALIZACIÓN

Lugo, a 10 de xuño de 2009.- O Grupo provincial do Partido Popular lamentou que o comité de empresa da Deputación malentendera as críticas realizadas no seu día, concretamente o pasado 11 de maio, referidas ás diferentes obras de remodelación e dotación de mobiliario efectuadas no pazo provincial e nos antigos locais do Inludes na praza de Santo Domingo, que actualmente ocupan os distintos grupos políticos, a xunta de persoal, o servicio de prevención e o propio comité de empresa.

En ningún momento, salientan dende o GPPP, se cuestionou a mellora das condicións de traballo dos empregados da Deputación e os seus representantes, o que si se puxo en dúbida foi a transparencia da forma elexida para a contratación dos traballos de remodelación, o montante económico adicado a elo e incluso as certificacións expedidas para abonar o importe das obras executadas.

Lembran dende o GPPP que só no primeiro trimestre deste ano o importe das obras acometidas por este concepto, concretamente 15 actuacións entre as que se inclúen a remodelación dos locais para os grupos políticos, ascendeu a 572.253, 95 euros. Un importe que, ó entender dos populares e dada a actual situación de crise económica, non corresponde á política de austeridade que deberían practicar as administracións públicas. E máxime porque a maioría das obras executas non era, ó entender dos populares, urxentes. Poñen coma exemplo  que só na adecuación dos locais para para as dependencias do servicio de gabinete de protocolo, do gabinete de prensa, do gabinete de presidencia no pazo provincial suman 133.397,14 euros.    

Os populares, tras salientar que en ningún momento se amosaron contrarios a que o persoal da Deputación desenvolva as súas labouras nunhas condicións e nunhas dependencias dignas, puntualiza:

1. Os informes e proxectos para a realización das reformas dos locais aludidos, tanto no pazo provincial como nas dependencias de Santo Domingo, foron contratados a unha empresa externa. Lamenta neste caso o GPPP que o comité de empresa non aproveitara para cuestionar a razón pola que ese cometido non foi realizado polo propio personal da Deputación que está perfecta e sobradamente cualificado para elo e non suporía, por tanto, un gasto engadido.

2. A execución das obras foron acometidas por dúas empresas por contratación directa ou por procedemento negociado sen publicidade. Na opinión dos populares, este método, aínda que legal, non parece responder o principio de trasparencia que debe rexir a actuación da administración, básicamente porque fraccionanse as obras, pese a que se realizan no mesmo espacio físico e no mesmo espacio temporal, precisamente para evitar a convocatoria de concursos ou procedementos negociados abertos.   

3. As certificacións expedidas para facer efectivo o abono das facturas correspondentes foron tamén asinadas por unha única persoa, allea, ademais, ó cuadro de persoal  da Deputación, cando, salientan dende o GPPP, non había ningunha razón obxectiva, nin por carga de traballo nin por cualificación profesional, para que esta laboura non fora asumida por traballadores do ente provincial. Algo que, de facelo dese xeito, tamén suporía unha aforro para a administración provincial.