Partido Popular de Lugo

BARREIRO: “TODOS, NA NOSA VIDA DIARIA, PODEMOS CONTRIBUIR A PRESERVAR O MEDIO AMBIENTE. SÓ TEMOS QUE SENSIBILIZARNOS E ACTUAR EN CONSECUENCIA”

Lugo, a 5 de xuño de 2009.- O Partido Popular de Lugo quixo sumarse hoxe á celebración do Día mundial do Medio Ambiente avogando por unha maior sensibilización de todos na conservación e mantemento do noso entorno natural porque, segundo salientou o Presidente provincial José Manuel Barreiro, “cada aportación que fagamos cada un de nós neste obxectivo é moi importante”.

Barreiro indicou que, aínda que nos últimos tempos avanzouse moito na sensibilización e conservación do medio, o desenvolvemento económico e industrial tamén conlevou unha maior contaminación e, polo tanto, unha maior degradación do noso ecosistema. Proba delo é a continua ameaza que para as xeracións actuais e sobre todo para as vindeiras constitúe o cambio climático que, de feito, é xa bastante patente nalgúns ámbitos.

Para o líder dos populares lucenses nesta laboura conxunta de conservación resultan tan importante as políticas que neste ámbito promovan, en función das súas competencias, as distintas administracións e que abarcan dende  a aplicación efectiva dun plan de recollida, selección e tratamento de residuos ata unha estricta regulación de emisión de gases ou un racional consumo enerxético no que se priorice o uso das denominadas enerxías renovables, “como a actitude responsable que asumamos cada un de nós na nosa vida ou actividade diaria”.    

“Todo o que fagamos, dende o baño diario, ó paseo que demos polo campo, desprazarnos ó noso traballo ou o feito de tirar a basura, ten efectos no noso entorno. Pequenas cousas, como optar pola ducha, polo transporte público, pola reciclaxe… constitúen, en si mesmo, apostar pola conservación do medio ambiente”, explicou Barreiro, quen, neste senso, amosouse convencido da conveniencia de facer todas as campañas de sensibilización e concienciación que sexan posibles na procura dunha maior participación e colaboración para avanzar no obxectivo último de acadar un crecemento e un desenvolvemento sostible. “Todo o que se faga neste eido sempre será pouco”, setenciou.

José Manuel Barreiro tamén se referiu a importante e diversa riqueza natural coa que conta a provincia de Lugo e insistiu na idea de que hai que compatibilizar a expotación dos recursos naturais coa súa protección e conservanción. “A sostenibilidade é o camiño”, engadiu.  

MOITO POR FACER.- José Manuel Barreiro indicou que “a pesares de que se deron pasos importantes, queda moito camiño por andar e, non podemos obviar, aínda que hoxe o importante é celebrar o Día mundial do Medio Ambiente, que estamos en peche de campaña electoral e que no ámbito da Unión Europea establécense directrices determinantes neste eido para os membros da Unión Europea”.  

Combatir o cambio climático é, segundo dixo, “un compromiso inexcusable e así o entende o Partido Popular”. Segundo explicou, tampouco nesta materia o Goberno de Zapatero “fixo ben os deberes”. Así, por exemplo, España que é un dos países da UE que máis pode verse afectado polo efectos do cambio climático e paradójicamente o que máis alonxado está dos seus obxectivos de reducción de emisións de CO2 de todo o espacio comunitario. De feito, segundo o protocolo de Kyoto, o noso país debería limitar en 2012 as súas emisións a un incremento do 15% con respecto dos seus niveis de 1990 pero a realidade é que en 2007 xa as superara nun 57 por cento.

Non hai, ó entender de Barreiro, unha actuación determinante por parte do Goberno do Estado nesta materia e, por riba, incrementouse a incertidume regulatoria para o desenvolvemento das enerxías renovables e aumentouse esaxeradamente a dependencia enerxética (no 2004 supoñía o 80% e hoxe sitúase no 92%) o que supón un atranco para a nosa economía e unha maior vulnerabilidade fronte as oscilacións enerxéticas internacionais.

AS PROPOSTAS.- Combater o cambio climático para cumprir os obxectivos comunitarios de reducción de emisión de gases, ó tempo que se traballa para lograr acordos que impulsen esar reducción a nivel mundial; fomentar a innovación nas medidas contra o cambio climático, establecendo, por exemplo, reduccións do IVE na compra de productos de alta eficiencia energética; promover a mellora da eficiencia energética en todos os sectores de actividade para producir máis con menos e permitir ós cidadáns controlar o seu consumo de xeito máis responsable; reabrir o debate sobre enerxías non emisoras de CO2 que reduzan a dependencia energética do exterior  e loitar por un desenvolvemento energético sostible, unha maior seguridade de suministro e unha economía más competitiva son, de feito, al liñas básica incluidas no programa electoral do Partido Popular nestas eleccións ó Parlamento Europeo.