Partido Popular de Lugo

O PP CONSTATA ATRASOS DE ATA TRES MESES NAS CITAS DOS RECOÑECEMENTOS MÉDICOS DOS MARIÑEIROS NO ISM

A Mariña, 08 de maio de 2009.- Segundo explicou o voceiro do Mar do Partido Popular de Galicia, Jose Manuel Balseiro Orol, cada vez son máis os tripulantes de embarcacións pesqueiras que se están a achegar ata as oficinas parlamentarias que os populares teñen á disposición dos cidadáns nas súas sedes de Viveiro e Ribadeo para dar conta de importantes demoras á hora de acceder aos recoñecementos médicos que o Instituto Social da Mariña (ISM) ten a obriga de efectuar, de xeito periódico, ás xentes do mundo do mar. O PP constatou atrasos de ata tres meses para obter cita cos profesionais da medicina que deben desenvolver estes recoñecementos unha situación que actúa en prexuízo dos traballadores embarcados e que, en moitas ocasións, altera os plans de traballo e saída ao mar dos propios mariñeiros.

Moitos dos tripulantes de  embarcacións pesqueiras que ao longo dos últimos días solicitaron cita telefónica para poder efectuar o preceptivo recoñecemento médico viron como desde o ISM se lles postergaba ata datas de finais de xuño ou incluso do mos de xullo. A esta eventualidade temos que engadir que en moitos casos con carácter previo ás probas do recoñecemento é preciso efectuar unha analítica de sangue. Esta ten lugar entre 4 e 3 días antes da data do recoñecemento, o que obriga a moitos mariñeiros a perder unha marea, permanecer en terra e, polo tanto, implica importantes prexuízos persoais e de índole económico, nun sector fortemente afectado pola crise e, polo tanto, onde este tipo de perdas non ten ningún sentido.

RECOÑECEMENTOS MÉDICOS PRECEPTIVOS.- Segundo establece a lexislación vixente os  médicos da sanidade marítima teñen a obriga de efectuar unha serie de recoñecementos preceptivos e, polo tanto obrigatorios, con carácter previo a que os mariñeiros e demais tripulantes pesqueiros embarquen. Estas probas que veñen a verificar o estado de saúde das xentes do mar, se están a levar a cabo nas localidades de Burela e Celerio. 

INICIATIVAS NA CÁMARA AUTONÓMICA.- Esta non é a primeira que o Partido Popular se fai eco do malestar do sector. Xa no pasado esta formación política reclamou ao Goberno central que reforzara os servizos médicos do ISM na Mariña lucense. Nesta ocasión o voceiro do Mar do Grupo Parlamentario Popular, Jose Manuel Balseiro Orol adianta o propósito de presentar varias iniciativas na Cámara autonómica co obxecto de reclamar á administración do Estado que corrixa con urxencia esta situación e proceda a desenvolver as xestións oportunas para que non se dean estas excesivas demoras.