Partido Popular de Lugo

A XUNTA MINTE PARA OCULTAR QUE O DEPÓSITO DA AREOSA VERTEU DIRECTAMENTE AO LENGÜELLE DURANTE MESES

Santiago, 25 de outubro de 2008.- A Consellería de Medio Ambiente e Sogama menten deliberadamente cando negan que os vertidos tóxicos efectuados ao río Lengüelle teñan a súa orixe no vertedoiro de residuos da Areosa xa que o PPdeG ten no seu poder fotografías que certifican a procedencia deses lixiviados.

De feito, os populares galegos dispoñen de fotografías tomadas a carón do vertedoiro a finais de marzo e a finais de setembro deste ano nas que se percibe con claridade que a tubería procedente das supostas depuradoras da Areosa verte lixiviados directamente ao regato que desemboca no Lengüelle, afluente do Tambre, que abastece de auga a Santiago e outras localidade do contorno.

As fotografías certifican que é falso que o vertedoiro de Sogama dispoña dun sistema axeitado de depuración, como afirma a Xunta para ocultar a súa responsabilidade directa nun vertido tóxico que tan só a pasada fin de semana provocou a morte de milleiros de troitas no coto de Boicalvo.   

SEN DEPURADORA ATA QUE O PPdeG O DENUNCIOU.- É máis, esas supostas depuradoras non comezaron a funcionar ata a primeira semana de outubro, xusto despois de que o voceiro de Medio Ambiente do Grupo Popular, Jaime Castiñeira, exhibise no Parlamento unha mostra do lixiviado tóxico que saía do tubo.

Con todo, a irresponsabilidade da Xunta e de Sogama non rematou aí, xa que o lixiviado non depurado pasou a ser acumulado en balsas de decantación que baleiraron directamente no regato, segundo sospeita o PPdeG.

Jaime Castiñeira agrega que o Grupo Popular investigará este suceso ata as súas últimas consecuencias e obrigará a comparecer no Parlamento a cantos responsables da Consellería de Medio Ambiente e de Sogama sexan precisos para depurar todas as responsabilidades políticas que rodean este caso.  

MÁIS DE MEDIO MILLÓN DE TONELADAS ANUAIS.- O PPdeG recorda que no vertedoiro dea Areosa se están enterrar cada ano máis de 500.000 toneladas de residuos urbanos, pero tamén outro tipo de produtos, como restos de animais, electrodomésticos e material informático, medicamentos e material sanitario usado, etc.

Ao vertedoiro da Areosa van parar a metade dos residuos que xera Galicia, entre eles todos os recollidos na cidade da Coruña e os concellos do seu contorno, dado que a planta de tratamento de Nostián está colapsada e fóra de uso, como consecuencia do fracaso do modelo auspiciado no seu día polo PSOE na cidade da Coruña. Un dos biodixestores utilizados para a produción de compost rebentou e, desde entón, o único tratamento que recibe alí o lixo da Coruña e do seu contorno consiste en cambialo de camión para trasladalo a Cerceda, onde se enterra sen tratamento nin selección previa algunha.

Sen embargo, os veciños da Coruña e outros concellos continúan pagando unha taxa en concepto de reciclaxe e tratamento de lixo, malia que tal tratamento non se está a efectuar desde hai tempo.