Partido Popular de Lugo

O PPdeG APUNTA QUE EDUCACIÓN ACERTA CANDO RECTIFICA E ANIMA Á CONSELLERÍA A RECONSIDERAR O RECORTE EN FILOSOFÍA E A CAMBIAR O SISTEMA DE PRÉSTAMO DE LIBROS

Santiago, 8 de maio de 2008.- A decisión da Consellería de Educación de reconsiderar a súa decisión e manter en dúas horas semanais o tempo dedicado á Educación Física en primeiro de Bacharelato revela que ese departamento autonómico acerta cando rectifica. Por iso, a portavoz de Educación do Grupo Popular, Manuela López Besteiro, anima á conselleira Sánchez Piñón a reconsiderar outras decisións que teñen causado balbordo e prexuízos na comunidade educativa, como a anunciada redución da carga lectiva de filosofía ou o sistema de préstamo de libros de texto que afonda nas diferenza sociais, como recoñece un recente informe da Universidade de Santiago. 

Con todo, o PPdeG recorda que a reconsideración do recorte da carga lectiva de Educación Física segue sendo insuficiente e non permite cumprir as recomendacións do Parlamento Europeo, que insta aos Estados membros a garantir un mínimo de tres horas semanais desta materia, aínda que anima aos centros a superar ese nivel, como un xeito de combater o sedentarismo que tamén afecta aos escolares. 

Para os populares galegos, tamén resulta conveniente  que Educación manteña as tres horas de clase semanal que ten actualmente a Filosofía en primeiro de Bacharelato e recorda que, de consumarse a redución anunciada, os alumnos non poderán desenvolver todo o programa lectivo da materia. Contraviríase así a denominada Declaración de París de 1995, asumida pola Unesco, que subliña que “a ensinanza filosófica debe ser preservada aló onde exista, creada onde non e denominada explicitamente filosofía”. Este último aspecto tamén choca co decisión de redenominar a materia como filosofía e cidadanía, detrás da que se agocha un novo intento de desvalorización dos seus contidos. 

Coa redución horaria que pretende acometer, a Xunta atenta tamén contra o ditame sobre o ensino de humanidades na ensinanza secundaria, aprobado por  unanimidade polas Cortes Xerais en 1998, e que sinalaba que “as 70 horas que se lle asigna á filosofía no primeiro curso de bacharelato resulta un tempo manifestamente insuficiente para lograr de forma adecuada os obxectivos que se lle atribúen”. 

LIBROS DE TEXTO.- López Besteiro insiste, a mesmo tempo, que Educación debe rectificar o actual sistema de préstamo de libros de texto que, malia o anunciado, tampouco presenta cambios significativos para o próximo curso: os alumnos deberán devolver os libros, coa diferenza de que agora serán mercados polos pais, en lugar de adquirilos os centros, como viña sucedendo ata o de agora.  

A  xuízo do PPdeG, este modelo debe ser substituído por un auténtico sistema de cheque-libro que permita que os volumes pasen a ser propiedade dos escolares e os podan utilizar como material de consulta máis aló do curso escolar. De non modificarse o sistema de préstamo, a Xunta de Galicia seguirá alimentando a brecha social, da que xa alerta un recente informe da Universidade de Santiago. 

Co modelo actual, os pais con máis recursos económicos, mercan os libros para que queden permanentemente a disposición dos escolares, mentres que os escolares de familias con menos recursos utilizan os libros de préstamo, sobre os que non poden traballar directamente e que deben devolver ao centro ao remate de cada período lectivo.