Partido Popular de Lugo

O PARTIDO POPULAR DE MONFORTE CALIFICA DE “INACEPTABLE” A SITUACIÓN DO SERVICIO DE BOMBEIROS MUNICIPAL

Monforte de Lemos, a 2 de abril de 2008.- O PP de Monforte ven denunciar de novo unha situación inaceptable para unha cidade que, como Monforte, é cabeceira dunha importante comarca e a segunda cidade da provincia. Denunciamos a lamentable e precaria situación do corpo municipal de bombeiros, situación que calificamos de indigna e vergoñosa.

Queremos apuntar que as críticas nunca van ir dirixidas aos valentes que traballan como integrantes do corpo de bombeiros, quen ata o momento supliron unha absoluta falta de medios materiais e humanos cunha valentía e profesionalidade fóra de toda dúbida. E tampouco queremos que isto se tome como unha mera cuestión de oportunidade política polos últimos acontecementos acaecidos, pois no programa electoral do PP de Monforte xa levaba o tema dos bombeiros como unha parte crucial do seu programa político.

 

Debemos recordar que este servizo municipal  creouse fai uns 17 anos, cun persoal de cinco bombeiros, que posteriormente se aumentaron en dous máis, e que no ano 2003, no último goberno municipal do PP, prevíase a creación de catro novos postos máis (un sarxento e tres bombeiros) para o ano 2004, que de haberse levado a cabo polo posterior equipo municipal (BNG-PSOE), elevase o persoal ata 11 efectivos. A intención do PP sempre foi a de pór en servizo un corpo de bombeiros operativo e funcional en Monforte, e sirva de exemplo que nos orzamentos da Xunta de Galicia do ano 2004 prevíase unha partida orzamentaria, a executar no exercicio 2005, para potenciar os parques de bombeiros de Monforte e de Barreiros. Ben é sabido que ao cambiar a cor política da Xunta no ano 2005, non só se perdeu esa partida orzamentaria, senón que como puidemos comprobar, nos anos posteriores caeu no esquecemento o proxecto do parque de bombeiros de Monforte.

 

Desde finais do ano 2003, entramos no que poderiamos denominar un período escuro respecto a este servizo municipal. En primeiro lugar, tanto o primeiro goberno municipal BNG-PSOE, como o actual goberno do BNG, encabezado polo Sr. Alcalde, D. Severino Rodríguez, iniciaron unha especie de cruzada persoal contra os membros do corpo de bombeiros, aos que lles chegaron a quitar os teléfonos móbiles que tiñan á súa disposición, móbiles mediante os cales os bombeiros comunicábanse cando se producía algún sinistro, acudindo sempre un mínimo de 2 ou tres bombeiros. Desde entón na maioría das ocasións só hai un bombeiro operativo. O Sr. Alcalde debería explicar o motivo do cambio de actitude dos bombeiros,e debería explicar se el non tivo algo que ver con devandito cambio.

 

Pero se caótica é a problemática da falta de medios humanos, non nos chegarían os adxectivos cualificativos negativos para catalogar a falta de medios materiais: estamos ante un corpo de bombeiros sen medios materiais, sen vehículos. Hai pouco tempo deuse de baixa a un camión de bombeiros de pouco máis de 6 anos de antigüidade, sen que nos explicaran o motivo, outro camión sufriu en datas recentes un accidente, e aínda non sabemos se se vai a reparar, a outros non lles funciona unha bomba de presión, unha escada, etc.-, actualmente só dispón dunha pequena carroceta contra incendios. Ao paso que imos xa nos vemos carrexando baldes de auga como facían os nosos avós para apagar un incendio. Se non fose pola profesionalidade destes bombeiros, poderiamos calificar o corpo como o exército de Pancho Vila.

 

Este é un problema que se vía vir desde fai tempo e que o PP de Monforte xa denunciou no seu momento: ¿Como se pode destinar unha partida de 2.000 euros de material para bombeiros nos orzamentos e pretender ter un corpo operativo?

 

A este evidente deixamento das súas funcións do goberno municipal (falta de medios humanos, falta de medios materiais e falta de mantemento dos medios actuais) únese o feito de que o goberno municipal non é capaz de aproveitar as axudas e subvencións públicas para adquisición de material. O ano pasado a Xunta de Galicia daba unha subvención de ata o 75% para todos aqueles concellos que quixesen comprar camións para o servizo contra incendios, e este Concello non soubo aproveitar esa axuda.

 

Todo isto desembocou en feitos tan desgraciados como o do pasado fin de semana, cun incendio nun garaxe, ou como o incendio ocorrido na Rúa Roberto Baamonde fai uns meses, cun tráxico falecemento. E é neses sinistros cando se viu a precariedade do servizo municipal de bombeiros: só hai un bombeiro de garda que poida acudir ao garaxe, hai que esperar a que veña persoal do Concello de Chantada para prestar axuda, o camión de bombeiros de Monforte parecía o camión da chatarra comparado co camión de bombeiros do concello de Chantada. Esperemos que a divina providencia nos axude e evite no futuro sucesos de máis tráxicas consecuencias.

 

Detrás de todo isto está a ineptitude do goberno municipal para xestionar os problemas de Monforte. Debemos recordar que o propio Alcalde de Monforte chegou a dicir na última campaña municipal que a lei non obrigaba aos municipios de menos de 20.000 habitantes a ter servizo de bombeiros. Polo ben dos monfortinos, esperemos que o Sr. Alcalde non se atreva a aplicar a lei e a eliminar este servizo municipal. Aínda que non teñamos o número mínimo de habitantes, consideramos que Monforte debe ter un servizo de bombeiros digno e operativo, non só pola importancia da nosa cidade en si, senón tamén polo feito de que hai servizos públicos cuia utilidade non deber medir en custo económico nin poboacional.

 

O ano pasado, o Sr. Alcalde foi a entrevistarse co novo Presidente da Deputación Provincial de Lugo, o Sr. Gómez Besteiro, para solucionar segundo as súas palabras temas como o do futuro parque comarcal de bombeiros de Monforte. Daquela entrevista e a súa xestión só nos queda a foto para os xornais.

 

A actual Vicepresidenta da Deputación Provincial de Lugo é a actual portavoz do BNG e Tenente de Alcalde do Concello de Monforte, Dna. Mª José Veiga Buján, quen na súa primeira promesa, antes ata de tomar posesión do seu cargo na Deputación, foi a de pór solución ao problema dos bombeiros de Monforte.

 

O actual goberno da Xunta é un bipartito PSOE-BNG, como todos sabemos, e cohabitou con este Alcalde polo menos os últimos tres anos, e iso sen esquecer que un goberno amigo segundo palabras do BNG gobernou o Estado central desde o ano 2004. Polo tanto supomos que non lle deben faltar apoios a este goberno municipal nos distintos gobernos e estamentos públicos, pero en cambio foi incapaz ata o momento de conseguir melloras no parque municipal de bombeiros ou noutros temas importantes para o resto de monfortinos.

 

Por outra banda parécennos unha auténtica tomadura de pelo as declaracións do portavoz municipal do PSOE cando di que o plan de comarcalización íase solucionar nun curto período de tempo: de un ou dous anos. Se houbese verdadeira vontade política por parte do PSOE para solucionar o problema meteríase nos orzamentos deste ano, tanto da Deputación como da Xunta de Galicia, o problema do parque de bombeiros de Monforte. Ademais hai que recordar ao portavoz socialista que na anterior lexislatura municipal, tanto el como o seu partido formaron parte do equipo de goberno, e neses catro anos o servizo municipal de bombeiros de Monforte non foi mellor que agora, polo que tamén el debe asumir o seu parte de responsabilidade.
Dános verdadeiro pánico pensar no que o portavoz socialista entende por “un curto período de tempo”: ¿Igual de curto que o tempo que levamos esperando polo porto seco? ¿Igual de curto que o tempo que levamos esperando pola autoestrada a Ponferrada? ¿Ou igual de curto que o tempo que falta para que Pacadar instálese en Monforte?

 

Segundo as noticias que nos chegan desde a Deputación Provincial de Lugo, teñen previsto crear parques comarcais de bombeiros en Chantada, en Sarria, en Barreiros e na montaña lucense, pero Monforte volve quedar esquecido cando foi xunto co de Barreiros o proxecto máis antigo. E é de imaxinar que ao Sr. Tome Roca non se poderá queixar pola falta de apoios políticos se realmente tivese a vontade política para axilizar o proxecto de comarcalización do parque de bombeiros de Monforte.

 

Moito nos tememos que este proxecto, que foi un proxecto orixinario do PP, volva quedar nunha promesa que utilizarán PSOE e BNG na próxima campaña electoral. E mentres tanto os monfortinos a seguir rezando para que non se produzan máis incendios, ou a utilizar parches como os que propón o portavoz socialista utilizando persoal interino, ou sexa, utilizando de novo aos membros do GRUMIR ou a quen os substitúan. Sobre este último aspecto queremos facer unha pregunta ao Sr. Alcalde: É certo que desde fai un tempo os GRUMIR xa non prestan o servizo de apoio aos bombeiros que viñan realizando, e que se dan supostos nos que un só bombeiro acode a un sinistro sen ningún tipo de axuda?

 

Desde o PP de Monforte imos expor mocións tanto no Concello, como na Deputación como na Xunta de Galicia, para que dunha vez por todas se dote de medios materiais, económicos e humanos ao corpo de bombeiros de Monforte, comarcalizándoo canto antes, pero sen esquecer que ata a data da comarcalización a competencia é municipal. E expomos tamén crear unha mesa sectorial onde estean presentes os tres grupos municipais, os bombeiros e as demais forzas sociais representativas, co fin de xestionar e presionar a todas as Administracións implicadas para solucionar o problema.