Partido Popular de Lugo

O PARTIDO POPULAR DENUNCIA QUE NESTE ÚLTIMO ANO PECHARON AS SÚAS PORTAS 1.500 EMPRESAS EN LUGO

Lugo, a 4 de marzo de 2008.- O candidato ó Senado José Manuel Barreiro, acompañado de concelleiros do grupo municipal popular lucense, presentou hoxe no polígono industrial do CEAO as medidas que o Partido Popular inclúe no seu programa electoral para apoiar ós empresarios e ós autónomos. “Ós populares preocupámonos das pequenas empresas e dos traballadores autónomos, o que non fixo o Goberno socialista, xa que no último ano pecharon as súas portas na provinca de Lugo un total de 1.523 empresas”.

Así, segundo explicou, 24.600 empresas lucenses vanse beneficiar da rebaixa de cinco puntos no Imposto de Sociedades. Unha das medidas máis relevantes do paquete de reformas fiscais que persegue incrementar a capacidade competitiva das nosas empresas e impulsar a inversión empresarial. Outro compromiso do Partido Popular é eliminación do Imposto de patrimonio.

O programa popular, no marco desa reducción do Imposto de Sociedades, proporá ás empresas a adopción dun Acordo Nacional sobre Competitividade.

Este gran esforzo xeral esixirá tamén compromisos concretos nos ámbitos da igualdade e conciliación; da formación e a innovación; da inversión en capital productivo; do avance en fórmulas de traballo flexible; da eficiencia e aforro enerxético, así como adoptar, como prioridade básica, o emprego estable para todos os cidadáns.

 

O PP desenvolverá todo tipo de medidas destinadas a mellorar a protección social dos traballadores autónomos e as súas familias. Así, 42.000 autónomos da provincia obterán ventaxas das novas medidas tributarias, fiscais e de Seguridade Social que establecerá o Goberno de Rajoy. Terán a posibilidade de contratar e dar de alta no réxime xeral da Seguridade Social ós seus fillos, sin límite de idade, e os seus cónxuxes.

Ademais, tanto fillos como cónxuxes, terán dereito ás prestacións por desemprego e estableceranse prestacións por cese de actividade.

O PP tamén contempla introducir as modificacións que resulten necesarias para que os autónomos teñan a posibilidade de acceder á xubilación anticipada.

 

No primeiro ano de lexislatura, segundo explicou hoxe Barreiro, constituirase o Consello do Traballo Autónomo, así como os Consellos Autonómicos en cada comunidade. Un organismo que se convertirá no interlocutor do Goberno en todas as políticas que afecten a este colectivo e que se encargará de xeito prioritario, entre outras cousas, de establecer unha estratexia de prevención de riscos laborais e de mllora da saúde laboral.

O Goberno de Rajoy tamén fomentará a cultura emprendedora e facilitará o inicio de actividades empresariais. Neste senso, daráselle un tratamento preferencial a autónomos e PEMEs nas políticas formativas, sobre todo nos programas de formación continua.  

Ademais estableceránse bonficacións nas cotizacións á SS durante dous anos para todas as persoas que se den de alta por primeira vez no réxime de autónomos.

Establecerase, ademais, unha bonificación do 50% nas cotas á Seguridade Social durante os tres primeiros anos de actividade para os menos de 35 anos que se establezan como autónomos e dun 70% no caso de persoas con discapacidade. Tamén se aplicarán descontos do 50% durante o primeiro ano cando o autónomo contrate o seu primeiro traballador.

O PP tamén aprobará unha ley marco da PEME para facilitar a creación, desenvolvemento, e dinamismo na xeración de emprego e fará un Plan de Simplicación do Procedemento Adminitrativo que axilice a xestión; un Sistema Unificado de Creación de Empresas, en colaboración coas CC.AA. e os concellos, co fin de que sexa posible a súa creación en 48 horas, e unha Oficiña de Autónomos en todas as Delegación da Axencia Tributaria.

Tamén se impulsará a innovación e a internacionalización das PEMEs para o que, entre outras medidas, adicaranse máis fondos a Línea ICO PEME e ICO Emprendedores; garantizarase a conciliación da vida familiar e laboral dos autónomos e as PEMEs e redactarase a Lei da Economía Social que otorgue un recoñecemento xurídico a esta forma de actividade empresarial.